Comunità di S.Egidio


Andrea Riccardi
Sant'Egidio, L'Évangile au-delà des frontières
Entretiens avec Dominique Chivot
Bayard Editions, Paris, 2001

El llibre - entrevista de Dominque Chivot “Sant’Egidio, l’Evangeli més enllà de les fronteres”, editat en llengua francesa per Bayard, és el fruit d’una sèrie d’entrevistes amb l’Andrea Riccardi, el fundador de la Comunitat, que parlen del repte argelí, de la memòria dels màrtirs del segle XX, de l’amor pels pobres de Roma i del compromís per la pau, del diàleg entre les religions i amb el món laic. 

“La pregària i l’acció, l’arrelament a Roma i la difusió capil·lar en el món: el moviment cultiva l’enriquiment permanent. Avui en dia qualsevol iniciativa completa l’altra, qualsevol etapa precedeix la precedent”, afirma Chivot. 

Més que una descripció, el llibre és un itinerari a través de “l’esperit de Sant’Egidio”, que porta al cor de la Comunitat: l’Evangeli viscut com poble i família de Déu, el somni d’una coexistència necessària i possible, l’encreuament continu de la dimensió personal, intima, com és la de la pregària costant, i una obertura sense límits, oberta a tots els desafiaments del món, des de la pobresa a la guerra: “La Comunitat continua lligada a les seves arrels romanes, perquè els immigrants de les perifèries ‘fora les muralles’ i la pregària del vespre a Sant’Egidio, la posen en contacte amb el món. A imatge de la seva missió”.

Emergeix amb força, en aquestes planes, el somni que anima la Comunitat, la cultura de pau i de solidaritat, de la qual es fa portadora.

«Què serà Sant’Egidio en el segle que comença ?» És l’ultima pregunta adreçada a Andrea Riccardi. I respon: “Serem una comunitat de cristians que escolten la Paraula de Déu e intenten viure en el món proper i en el llunyà, que no és res en aquesta societat complexa. Però sobretot, que viuen una gran joia que allibera del pessimisme trist, quan escrutem l’horitzó del món. Aquesta és la joia que retrobo en les nostres comunitats, no només a Europa, sinó també a l’Àfrica i a l’Amèrica Llatina, perquè Sant’Egidio forma avui, en molts llocs del món, una fraternitat de comunitats que, amb senzillesa i profunditat, cerquen - com deia Joan XXIII – ser amics de tothom i particularment dels pobres”.