Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Sosté la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Memòria de sant Josep obrer i festa del treball.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sou llinatge escollit,
sacerdoci reial, nació santa,
poble que Déu s’ha reservat
per a proclamar les seves meravelles.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Filipencs 1,12-26

Heu de saber, germans, que tot el que passo ha contribuït, més aviat, a difondre l'evangeli: en tot el pretori i pertot arreu és sabut que estic empresonat per causa de Crist, i la majoria dels germans, esperonats en el Senyor per les meves cadenes, s'atreveixen cada vegada més a proclamar el missatge sense por.
És cert que alguns proclamen el Crist per enveja i per rivalitat, però altres ho fan amb una intenció recta. Aquests anuncien el Crist moguts per l'amor que em tenen, sabent que em trobo així per a defensar l'evangeli. Els altres, en canvi, anuncien el Crist enduts només per la gelosia, amb segones intencions, i pensen que així fan més feixugues les meves cadenes. No hi fa res! Sigui fent-ho servir de pretext, sigui de manera sincera, el cert és que el Crist és anunciat. I d'això, jo me n'alegro!
I encara tindré una alegria més gran, perquè sé que tot això m'ha de conduir a la salvació, gràcies a les vostres pregàries i a l'assistència de l'Esperit de Jesucrist. Confio vivament i espero que en res no quedaré confós; més encara, estic segur que, ara com sempre, el Crist serà glorificat en el meu cos, tant si en surto amb vida com si haig de morir. Perquè per a mi, viure és Crist, i morir m'és un guany; però si continuo vivint, podré fer un treball profitós. No sé, doncs, què escollir. Estic agafat per dos costats: d'una banda, tinc el desig d'anar-me'n i d'estar amb Crist, cosa incomparablement millor; però, d'altra banda, pensant en vosaltres, veig més necessari que continuï la meva vida corporal.
Estic plenament convençut que em quedaré i que restaré prop de tots vosaltres perquè continueu avançant i la vostra fe hi trobi un motiu de goig. Així, el meu retorn enmig vostre farà que tingueu una ocasió del tot propícia per a gloriar-vos de mi en Jesucrist.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sereu sants,
perquè jo sóc sant, diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Pau és animat d’un gran desig i una forta passió per l’Evangeli. És per l’Evangeli que gasta tota la seva vida. Els Fets dels Apòstols i les seves cartes en són un clar testimoniatge. L’apòstol escriu als cristians de Filips que el deure dels deixebles de Jesús és precisament aquest: testimoniar l’Evangeli. És uns tasca fonamental i irrenunciable, fins al punt que arriba a dir: «No hi fa res! Sigui fent-ho servir de pretext, sigui de manera sincera, el cert és que el Crist és anunciat, i d’això jo me n’alegro!». Comunicar l’Evangeli és fer conèixer amb les paraules i amb la vida l’amor de Déu que s’ha manifestat de manera definitiva en Jesús, el Senyor. Aquesta passió de Pau interroga profundament els cristians a l’inici d’aquest nou segle. ¿No és veritat que sovint hem delegat en altres aquesta tasca, quan de fet Déu la confiava a cada deixeble, sense excloure’n cap ni un? Cadascú, si llegeix les pàgines de la Carta als Filipencs, hauria de poder dir: «Per a mi viure és Crist, i morir m’és un guany». Si el Senyor ens concedeix de viure, visquem per al Senyor i per a l’Evangeli. Només així serem una ajuda de veritat pels altres i pel món.


01/05/2013
Preg…ria amb els sants