ComunitÓ  di S.Egidio

NEEN aan de Doodstraf
 Internationale Campagne

pdm_s.gif (3224 byte)

APP╚L VOOR EEN INTERNATIONAAL MORATORIUM
OP DE DOODSTRAF
 

Wij, ondergetekenden, zijn ervan overtuigd dat de doodstraf:

We nodigen iedereen uit,
 ook degenen die het gebruik van de doodstraf ondersteunen,
 om sereen na te denken over de noodzaak
om alle executies te staken

In fact:

OM DEZE REDENEN VERZOEKEN WIJ ALLE REGERINGEN
OM EEN MORATORIUM OP DE DOODSTRAF
IN ACHT TE NEMEN.


U kan de petitie tekenen door het appel te downloaden, af te drukken en op te sturen
 

U kan het appel ook elektronisch onderschrijven