change language
te itt vagy: home - a kÖzÖssÉg - a béke szolgálata newsletterlink

Support the Community

  

A béke szolgálata


 
nyomtatható verzió

A Béke szolgálata és a világ emberibbé tétele

A szegényekkel való barátság megértette a Közösséggel, hogy a háború minden szegénység anyja. EbbÅ‘l adódóan a szegények szolgálata sok helyzetben „egyenlÅ‘” volt a békéért való fáradozással, a béke megÅ‘rzésével és szükség esetén annak helyreállításával. A békét elÅ‘ kellett segíteni ott, ahol a párbeszéd szűnni látszott. A békéért és a kiengesztelÅ‘désért való tevékenység eszközeit az imádságban, a Szentírás olvasásában, a válsághelyzetek megbeszélésében, a párbeszédben és a találkozásokban kell keresni.
 
A Közösség ott is megpróbálja megteremteni a szolidaritást, a civil lakosságot célzó humanitárius segítségnyújtást – Å‘k szenvednek leginkább a háborúk szörnyűségétÅ‘l – ahol a békéért nem lehet dolgozni.
Talán ezek a Közösség legismertebb jegyei, amelyekrÅ‘l a tömegtájékoztatás gyakran úgy beszél, hogy kevésbé állítja azt reflektorfénybe. Volt, hogy a média nem hangsúlyozta ki a Közösség kezdetektÅ‘l jelenlévÅ‘ szegények szolgálata és az evangélium gyökerei közötti folytonosságot.
Talán ezek a Közösség legismertebb jegyei, amelyekrÅ‘l a tömegtájékoztatás gyakran úgy beszél, hogy kevésbé állítja azt reflektorfénybe. Volt, hogy a média nem hangsúlyozta ki a Közösség kezdetektÅ‘l jelenlévÅ‘ szegények szolgálata és az evangélium gyökerei közötti folytonosságot. A Közösség néhány tagja valódi békéltetÅ‘ és tárgyaló partner volt olyan testvérháborúkban, mint a mozambiki – több mint 10 évig tartott - a guatemalai, ahol 30 éven át zajlott polgárháború. A Közösség emlékezetének és aggodalmainak középpontjában állnak nemcsak Afrika háborúsújtott térségei, de a Balkán is. E tapasztalatokon keresztül erÅ‘södött meg a Közösségnek az imádság gyenge ereje és erÅ‘szakmentes változásokba vetett hite. Ezt élte meg az Úr Jézus is és a végsÅ‘kig kitartott.

Ezen az úton maradva a Közösség kitartóan az ökumenikus és a vallások közötti párbeszéd szolgálatába helyezi magát, és 1987-tÅ‘l folyamatosan fáradozik nemzetközi szinten is, béketalálkozók keretében életben tartani az ún. „Assisi lelkületet”.

Az evangélium halaszthatatlan hírüladása nyomán kapcsolható össze a Közösség 2000. évtÅ‘l magára vállalt küzdelme, hogy más szervezetekkel karöltve, nemzetközi szinten elérje a halálbüntetés betiltását. Fontos feladat ez és a világ minden részén jelenlevÅ‘ Közösség különleges erÅ‘feszítésérÅ‘l tanúskodik. Tükrözi a Közösség tagjainak munkáját és kiállását az élet minden szinten való és mindenek feletti védelme mellett.

 

Ugyanígy az evangéliumi gyökerekbÅ‘l táplálkoznak – jelzésértéképpen minden jóakaratú férfi és nÅ‘ felé, vallásuktól függetlenül – a Közösség egyéb humanitárius kezdeményezései. Ilyenek például az emberi szervkereskedelem elleni határozott fellépés; a Dél Szudánba, Burundiba, Albániába és Koszovóba küldött segélyszállítmányok a háborúk és éhínség áldozatainak és menekültjeinek; a Mitch hurrikán sújtotta Közép-Amerika segélyezése; vagy a rabszolgatartás - ahol még érvényben van - embertelen gyakorlata elleni kezdeményezések és fellépések.