change language
u bent in: home - nieuws newsletterlink

Support the Community

  
9 Juni 2015

ONTMOETING TUSSEN BESCHAVINGEN: De dialoog tussen Oost en West vertrekt opnieuw vanuit Firenze

Een nieuw perspectief van vrede dringt zich op tijdens de internationale conferentie georganiseerd door de gemeenschap van Sant’Egidio

 
afdrukvoorbeeld

 

 

De berusting bij een wereld die verdeeld is omwille van de wederzijdse angst, vooroordelen en geweld moet doorbroken worden, om plaats te maken voor een nieuw begin in de betrekkingen tussen Oost en West.

Met deze woorden besluit Marco Impagliazzo, voorzitter van de gemeenschap van Sant’Egidio, de tweedaagse conferentie “Oost en West, Dialoog tussen beschavingen”, waaraan verscheidene gezagdragende personaliteiten uit de wereld van de islam deelnamen, zoals de Groot-Imam van Al Azhar, Al Tayyeb, alsook autoriteiten uit Europa, zoals Andrea Riccardi en Romano Prodi.

Een open en oprechte dialoog, die de obstakels die soms opdagen als “schrikwekkende botsingen” niet negeert, zo zei Al Tayyeb, maar die een ontmoeting tussen “wijzen” niet in de weg mag staan, want die ontmoeting staat toe dat samen wegen gezocht worden van samenwerking en van toenadering tussen de twee beschavingen.

“We moeten ons inzetten om een nieuwe wereld tot stand te brengen, en bouwen aan een nieuw vertrouwen, een vertrouwen dat er misschien wel nooit eerder geweest is. Maar vandaag is er al iets nieuws aanwezig, mede dankzij de conderentie van Firenze”, zo zei Impagliazzo die ook de woorden van Andrea Riccardi in herinnering bracht over het gebruik van geweld om de andere te overwinnen: “we moeten erkennen dat elke oorlog een nederlaag is

De nieuwe scenario’s van globalisering en van oorlogen vragen om een “vernieuwing” ook in het Oosten, zoals dat gebeurde in de katholieke Kerk na het Tweede Vaticaans Concilie. Dat betekent niet een verzwakking van de eigen identiteit, maar in tegendeel, een versterking ervan. Onze tijd “heeft nood aan de godsdiensten”, en deze laatsten hebben veel te bieden aan de burgerlijke overheden, ook aan die overheden die van de secularisatie hun uithangsbord maken, zo stelde de historicus Olivier Roy.

Tot slot werden enkele grote thema’s aangehaald die Oost en West gemeenschappelijk hebben:

Het thema van de opvoeding van de jongere generaties. Het is pijnlijk om het vertrek van de “foreign fighters” te moeten vaststellen: jongeren die vertrekken uit de periferieën van de Europese grootsteden om zich naar het front te begeven van de conflicten in de landen van het Midden Oosten.

De humanisering van onze maatschappijen, ook op juridisch niveau, die er onder meer voor gezorgd heeft dat Euorpa de doodstraf heeft afgeschaft. De hoop leeft dat dit debat ook geopend wordt in de oosterse maatschappijen.

De agenda ligt open. “Jullie hebben een eerste stap van toenadering gezet door naar het Westen te komen, en dat vraagt nu van ons om hetzelde te doen naar jullie toe. Het is ons doel om deze “ontmoetingen tussen beschavingen” verder te zetten, want deze kunnen enkel de dialoog en de vrede bevorderen” besloot Impagliazzo.