Riccardi Andrea: op het internet

Riccardi Andrea: op sociale netwerken

Riccardi Andrea: persoverzicht

change language
u bent in: home - nieuws newsletterlink

Support the Community

  
11 Juni 2016

Heel de gemeenschap van Sant’Egidio verkeert in diepe rouw voor het heengaan van Elard Alumando in Johannesburg

 
afdrukvoorbeeld

Elard Alumando is overleden in Johannesburg, op 10 juni, om 19.00 u. De wereldwijde gemeenschap van Sant’Egidio verkeert in diepe rouw. Na een ernstig auto-ongeluk, op 28 december ll., is hij – met de liefdevolle hulp van velen – een lange strijd begonnen voor het leven, ondanks zijn moeilijke levensconditie. In de tijd dat hij in ziekenhuis verbleef, was Elard zich bewust van het feit dat hij omringd was door de liefde van zijn broers en zussen in Malawi, in Rome en over heel de wereld. Hij heeft dit nog gezegd, zij het met een zwakke stem maar met heel tastbare dankbaarheid, enkele dagen geleden ter gelegenheid van zijn verjaardag. 

Elard werd geboren in een dorp in Malawi in 1980, en leerde de gemeenschap kennen in Zomba in 1999, tijdends het eerste Pan-Afrikaans congres. Hij was de verantwoordelijke van de gemeenschappen in Malawi, en heeft een grote impuls gegeven aan het doorgeven van het Evangelie, aan de dienst aan de armen, aan de genezing van en de zorg voor de zieken. Hij was een referentiepunt voor velen en recentelijk ook voor beweging van Jongeren voor Vrede. Hij heeft steeds de hoop gekoesterd dat zijn land er weer bovenop kon komen, verrekkende van de jongere generaties. De school van vrede was voor hem een plaats van opvoeding tot hoop en van sociale promotie van de armste kindereren.  Hij trok zich erg het lot aan van de vele Malawiaanse kinderen die geen mogelijkheid geboden gekregen op een toekomst, omdat hen de toegang tot onderwijs werd ontzegd.  Hij staat dan ook mee aan de wieg van het BRAVO programma in Malawi om een naam en staatsburgerschap te geven aan de kinderen door hen uit de onzichtbaarheid te laten treden. 

Hij bracht hoop op vele terreinen van het leven in zijn land, en hij deelde niet in de berusting die er heerst over het lot van vele mensen: met DREAM, het programma voor de verzorging van AIDS zieken, streed hij om ontelbare vrouwen en kinderen te onttrekken aan aan de dood. Hij stelde zich op een ernstige manier ten dienste van het Malawiaanse volk, van haar gezondheid en haar ontwikkeling, en ontwikkelde in dit kader vruchtbare contacten met de internationale instellingen in zijn land. Als een ware getuige van de hoop animeerde hij het werk van I-dream; streed hij voor de vooruitgang van de armen, de bejaarden en de gevangenen. Hij vertegenwoordigde de gemeenschap op de bisschoppensynode voor Afrika in 2009. Op een sympathieke en overtuigende manier gaf hij het Evangelie door aan anderen. Hij onderhield vele vriendschapsbanden in de wereld van de gemeenschappen van Sant’Egidio, waarvan hij sinds 2009 tot de voorzittersraad behoorde.  Hij bezocht vele gemeenschappen in Afrika, in Europa, in Rome en in de Verenigde Staten. Door velen werd hij beschouwd als een vriend en als een getuige van de geest van het Evangelie. 

Een warme omhelzing vanwege de hele gemeenschap van Sant’Egidio gaat uit vaar zijn vrouw Dyna, zijn drie kinderen, zijn broer Lawrence, naar de gemeenschap van Sant’Egidio in Malawi, naar de velen die hem hebben liefgehad en gesteund in deze jaren. De gemeenschap is verenigd in gebed, in de droefheid van dit afscheid, in de herinnering aan een oprechte christen, een Afrikaan die geloofd heeft in de verrijzenis van Afrika.

 

 

 


 LEES OOK
• NIEUWS
24 April 2016
LILONGWE, MALAWI

In Lilongwe, Malawi, opent Sant’Egidio de weg naar de “Miracle Friendship”Het bezoek van Marco Impagliazzo aan de gemeenschappen in Malawi

IT | EN | ES | DE | FR | PT | NL
21 Januari 2015
BLANTYRE, MALAWI

Zware regen en overstromingen in de districten in het zuiden van Malawi: dreigend voedseltekort

IT | EN | ES | DE | FR | PT | CA | NL | ID
19 April 2013
MALAWI

Sant’Egidio geeft een antwoord op de economische crisis met voedselhulp en scholen in verscheidene dorpen

IT | ES | DE | FR | NL
28 Februari 2013
LILONGWE, MALAWI

Zonne-energie in de DREAM centra: Ecologie en de strijd tegen AIDS

IT | ES | FR | CA | NL
30 Januari 2013
BLANTYRE, MALAWI

De gemeenschap van Sant'Egidio huldigt “de school van Roberta” in

IT | EN | ES | FR | NL
alle nieuws
• PRINT
8 September 2016
Avvenire

Malawi. Al confine 4mila i profughi dal Mozambico

18 Juli 2016
OnuItalia

Il centro DREAM di Blantyre (Malawi) dedicato al responsabile Elard. A Durban Ban apre AIDS2016

8 Juli 2016
OnuItalia

Sant’Egidio: Riccardi torna in Mozambico, aiuti a profughi mozambicani in Malawi

7 Juni 2016
OnuItalia

Un sogno contro incubo AIDS: Pacem Kawonga (Malawi) porta all’ONU esperienza DREAM

28 April 2016
Avvenire

Malawi. Mai più invisibili: Sant'Egidio «registra» 20mila bimbi

3 Maart 2016
Avvenire

Malawi, l'orrore si ripete: 7 arsi vivi per stregoneria. Avevano ossa, forse di persone albine, per i riti

alle persberichten
• DOCUMENTEN

Preghiera per Elard Alumando

alle documenten
• BOEKEN

Eine Zukunft für meine Kinder

Echter Verlag

Un domani per i miei bambini

PIEMME
alle boeken

FOTO'S

325 bezoeken

365 bezoeken

328 bezoeken

356 bezoeken

358 bezoeken
alle gerelateerde media