change language
u bent in: home - nieuws newsletterlink

Support the Community

  
8 Februari 2014 | ANTWERPEN, BELGIË

Dinsdag, 4 februari 2014 Interfaith Harmony Breakfast in Antwerpen

 
afdrukvoorbeeld

Op dinsdag, 4 februari 2014 ontving de Gemeenschap van Sant’Egidio een veertigtal vertegenwoordigers van de godsdiensten in België op een interreligieus ontbijt.

Het initiatief past in de ‘Interfaith Harmony Week’ die op voorstel van Koning Abdallah van Jordanië en met steun van de Verenigde Naties ieder jaar in de eerste week van februari wordt gehouden.

Onder meer bisschop Johan Bonny van Antwerpen, apostolisch nuntius Giacinto Berloco, metropoliet Athenagoras Peckstadt van het Grieks-orthodoxe patriarchaat van Constantinopel, Laurent en René Trau van de joodse gemeenschap van Antwerpen, Hicham Elmzair en Karim Chemlal van de islamitische gemeenschap, en vertegenwoordigers van het protestantisme, het anglicanisme en de oosterse godsdiensten schoven mee aan tafel aan.
De federale regering was vertegenwoordigd in de persoon van vice-eerste minister en minister van Defensie Pieter De Crem.
In hun interventies benadrukten de deelnemers het belang van harmonieus en vreedzaam samenleven tussen mensen van verschillend geloof. Ook het drama in Syrië kwam meermaals aan bod. Als binnenlandse problematiek kwam de wetgeving over euthanasie, ritueel slachten en besnijdenis als gemeenschappelijke bekommernis naar voren tijdens de gesprekken.
De deelnemers namen ook kennis van de Internationale Interreligieuze samenkomst ‘Peace is the Future’ die Sant’Egidio van 7 tot 9 september in Antwerpen wordt gehouden en spraken hun steun en waardering voor het initiatief uit. De verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groepen worden uitgenodigd aan de bijeenkomst deel te nemen.