Riccardi Andrea: op het internet

Riccardi Andrea: op sociale netwerken

Riccardi Andrea: persoverzicht

change language
u bent in: home - nieuws newsletterlink

Support the Community

  
7 September 2014 | ANTWERPEN, BELGIË

Vian Dakheel: het leed van de Yezidi in het hart van Europa

 
afdrukvoorbeeld

Het was een dramatisch getuigenis, dat van Vian Dakheel, Iraaks parlementslid van de Yezidi-gemeenschap, tijdens de openingsplechtigheid van de internationale meeting Peace is the Future in Antwerpen.

Slachtpartijen, verkrachtingen, gewelddaden tegen weerloze vrouwen, kinderen en bejaarden van deze vredelievende religieuze gemeenschap uit Mesopotamië, wier oorsprong teruggaat op het derde millennium voor onze tijdrekening.

3000 dodelijke slachtoffers, vermoord door de milities van IS of omgekomen van honger en dorst tijdens hun vlucht naar het gebergte van Sinjar. 5000 ontvoerde burgers, honderden meisjes die verkracht werden en als slavinnen verkocht, zoals in de stad Mosoel, waar ze te koop werden aangeboden voor 150 dollar. In het dorp Kojo, waar 2000 Jezidi wonen, werden de inwoners gedwongen om te kiezen tussen bekering tot de islam of vermoord worden. Elders, in het dorp Jdala dreven de milities van IS de inwoners in een historisch heiligdom bijeen om dan het gebouw tot ontploffing te brengen. Talloze kinderen stierven van uitputting in een bijbelse uittocht, waarin op dit ogenblik 120000 burgers betrokken zijn.

Op het einde van haar betoog lanceerde Vian Dakheel een hartstochtelijk appel aan de internationale gemeenschap, waarin ze het Comité voor de Rechten van de mens en de Veiligheidsraad van de VN opriep om een onderzoek in te stellen naar de slachtpartijen tegen de Yezidi, om de procedures voor Yezidi die naar het westen te versoepelen te versoepelen, om een beschermingstroepenmacht op te richten om het geweld tegen de minderheden in de regio een halt toe te roepen, om te voorzien in humanitaire hulp in de streek van Sinjar en Ninive en, ten slotte, om alles in het werk te stellen om de meer dan 5000 vrouwen en kinderen die door IS ontvoerd werden en de honderden meisjes die verkracht werden te bevrijden.