change language
jesteś w: strona gŁÓwna - modlitwa newsletterkontaktylink

Support the Community

  

Modlitwa


 
wersja do druku

„Panie, naucz nas się modlić”

Modlitwa jest sercem i podstawą życia Wspólnoty Sant’Egidio. U schyłku dnia każda Wspólnota Sant’Egidio, mniejsza czy większa, gromadzi się wokół Pana, aby słuchać Jego Słowa. Rzeczywiście, ze słuchania Słowa Bożego oraz z modlitwy rodzi się całe życie Wspólnoty. Uczniowie muszą stanąć u stóp Jezusa, jak uczyniła to Maria z Betanii, aby otrzymać od Niego Jego miłość oraz aby przeżywać te same dążenia i pragnienia co Jezus (Flp 2,5).
Z tego powodu, każdego wieczoru, powracając do stóp Pana, Wspólnota powtarza prośbę anonimowego ucznia: „Panie, naucz nas się modlić!” A Jezus, nauczyciel modlitwy, wciąż odpowiada: ”Kiedy się modlicie mówcie tak: Abba, Ojcze”. Nie jest to tylko prosta wskazówka. Za pomocą tych słów Jezus czyni uczniów uczestnikami Jego relacji z Ojcem. Dlatego podczas modlitwy stajemy się dziećmi Ojca, który jest w niebie jeszcze zanim wypowiemy te słowa. A zatem modlitwa jest przede wszystkim sposobem bycia. Jesteśmy dziećmi, które z ufnością zwracają się do Ojca, wierząc, że nas wysłucha.
Jezus uczy, byśmy zwracali się do Boga: „Ojcze nasz” a nie po prostu „Ojcze” lub „mój Ojcze”. Uczeń, nawet podczas modlitwy osobistej, nigdy nie jest sam, nigdy nie jest sierotą; ale zawsze jest członkiem rodziny Pana. Podczas wspólnej modlitwy, oprócz misterium dziecięstwa, wyraźnie ukazuje się również misterium braterstwa. Starożytni ojcowie mówili: „Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za matkę”. W czasie modlitwy wspólnotowej Duch Święty gromadzi uczniów w „sali na piętrze”, wraz z Maryją, matką Pana, aby skierowali swój wzrok ku obliczu Pana i uczyli się sekretu Jego serca.
 
Wspólnoty Sant’Egidio na całym świecie zbierają się na modlitwie w różnych miejscach, by przedstawiać Panu nadzieje i cierpienia „tłumów znękanych i porzuconych” (Mt 9,36), o których mówi Ewangelia. W tych starożytnych tłumach obecne są liczne współczesne miasta, miliony uchodźców, którzy wciąż opuszczają swoje kraje, ubodzy odsunięci na margines życia i wszyscy ci, którzy czekają na kogoś, kto się o nich zatroszczy. Wspólna modlitwa łączy krzyk, prośbę, dążenie, pragnienie pokoju, uzdrowienia i zbawienia mężczyzn i kobiet tego świata. Modlitwa nigdy nie jest pusta. Nieustannie wznosi się ku Panu, by lęk przemienił się w nadzieję, płacz w radość, rozpacz w wesele, samotność we wspólnotę a Królestwo Boże zstąpiło między ludzi.

 
Ku Dniowi Pańskiemu

Nerwowe tempo życia i napięte terminy często sprawiają, że zaczynamy organizować nasz czas tak, że brakuje w nim jakiegokolwiek odniesienia do Pana i Ewangelii. Także Jesus był kuszony na pustyni przez szatana, który chciał odwrócić Jego uwagę od Ojca i od Jego misji. Jednak dzięki Słowu Bożemu Jezus odnosi zwycięstwo nad diabłem. Słowo Boże, głoszone każdego wieczoru, wychodzi naprzeciw uczniom, aby kierując swój wzrok ku obliczu Jezusa, naśladowali Go w swoim życiu. Tygodniowy rytm, przyjęty jako miara czasu we wspólnej modlitwie Wspólnoty Sant’Egidio, jeszcze jaśniej ukazuje, w nerwowym życiu współczesnego miasta, ukierunkowanie ku Dniowi Pańskiemu.
Z tego powodu Niedziela staje się momentem kulminacyjnym w życiu Wspólnoty: uczniowie spotykają zmartwychwstałego Pana. Jest to dzień Emaus: po długim wsłuchiwaniu się w Słowo Boże świętuje się „łamanie chleba”, a uczniom „otworzyły się oczy i poznali Go”. Jest to cotygodniowa Pascha, która zapowiada tę wieczną, kiedy Bóg na zawsze zwycięży zło i śmierć.
W Poniedziałek powracamy do naszych codziennych obowiązków. Oblicze Pana, nie ma już rysów zmartwychwstania, lecz człowieka ubogiego, słabego, chorego, cierpiącego. Podczas wieczornej modlitwy wspominamy ubogich, których spotkaliśmy w ciągu dnia oraz tych, którzy są daleko, czasem całe narody pogrążone w cierpieniu. Wszystkich oddajemy Panu, aby ich pocieszał i uwolnił od zła.
Maryja, Matka Pana i pierwsza pośród wierzących, towarzyszy Wspólnocie podczas modlitwy w każdy Wtorek, aby każdy nauczył się od niej: „zachowywać w sercu” (Łk 2,51) to, czego wysłuchał oraz dziękować Panu za to, że skierował Swój wzrok na ludzi ubogich. Spełnianie się Słów Pana: „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga” stało się codziennym doświadczeniem Wspólnoty
W Środę Wspólnoty Sant’Egidio rozsiane po całym świecie modlą wzajemnie za siebie oraz w intencji całego Kościoła. Wszyscy modlą się w wielkiej i głębokiej radości z komunii, którą Pan daje swoim dzieciom. W modlitwie łączymy się ze świętymi, których wzywamy po imieniu, aby towarzyszyli wszystkim wspólnotom na drogach tego świata.
W Czwartek wspomina się wszystkie Kościoły, Kościoły na Wschodzie i na Zachodzie, aby wzrastała jedność między wierzącymi w Chrystusa, a głoszenie Ewangelii dotarło aż po krańce ziemi. Pan, Jedyny Pasterz Kościoła, obdarza wszystkich Swą bezgraniczną miłością, z której wypływa wszelka działalność duszpasterska i zaangażowanie w głoszeniu Ewangelii.
Piątek jest we Wspólnocie dniem pamięci o krzyżu, aby każdy pamiętał, gdzie rodzi się zbawienie i nie zapomniał jak wielka jest miłość Pana wobec ludzi. Połączenie błogosławieństw ewangelicznych i narracji o pasji popycha nas ku kontemplacji bogactwa krzyża, który stanowi jednocześnie znak śmierci egoizmu oraz zwycięstwa miłość wobec ludzi.
Następnie nadchodzi Sobota – dzień wigilii i oczekiwania na zmartwychwstanie Pana. Jest to oczekiwanie Łazarza przed grobem na rozwiązanie bandaży śmierci; w nim zbiera się krzyk o pomoc, dochodzący z każdej części świata, który zostaje przedstawiony Panu, aby odsunął kamień, który przygniata nasze życie. A życie wszystkich ludzi, uwolnione od bandaży grzechu zostało ocalone przez Boże miłosierdzie.
W ten sposób dobiega końca tydzień, który już nie płynie w przypadkowy i chaotyczny sposób. Dni kierowane przez modlitwę są ukierunkowane ku dniowi bez zachodu, kiedy wraz z aniołami uczniowie zaśpiewają Trisagion zamykający „modlitwę światła” Niedzielnego wieczoru.
Modlitwa do Ducha Świętego przypomina Wspólnocie, by jej serce było otwarte na oddech Boga tak, by móc walczyć ze złymi duchami i szerzyć na ziemi dzieło miłosierdzia. Wspomnienie Apostołów, przypominając zadanie głoszenia Ewangelii powierzone Dwunastu, stanowi wsparcie dla Wspólnoty w naśladowaniu pierwszych świadków wiary aż po krańce ziemi. A ikony obecne w każdym Kościele Wspólnoty, poprzez bogactwo duchowej tradycji Kościoła Wschodu, pomagają kierować oczy i serce ku Panu i pokładać w Nim wszelką nadzieję.
 
Słaba moc modlitwy

Nic nie jest możliwe bez modlitwy, wszystko jest możliwe z modlitwą pełną wiary. Mieszkańcy Nazaretu przez swój brak wiary chcieli nawet Panu zabronić czynienia cudów (Łk 4,23); a uczniowie kiedy się nie modlili i nie pościli, nie byli w stanie dokonywać uzdrowień (Mt 17,19). Modlitwa pokonuje ludzką słabość, przekracza to, co wydaje się niemożliwe i pozwala, by Bóg poprzez Swą moc działał w naszym świecie.
Jakub pisze w swym liście: „nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz” (4,2-3). Wspólnota, opiekując się ubogimi i słabymi, uczy się od nich zwracania się do Boga z ich ufnością i nieustępliwością. Każdy odkrywa, że jest żebrakiem miłości i pokoju; i wtedy może z większą świadomością wyciągnąć swą dłoń ku Panu. A Pan, dobry Ojciec i przyjaciel ludzi odpowie z niespodziewaną hojnością.

Modlitwa wydaje się ludzkim oczom czymś słabym. W rzeczywistości stanowi wielką moc jeśli jest pełna ufności wobec Pana. Wtedy może zburzyć mury, zasypać przepaście, wykorzenić przemoc i rozwijać miłosierdzie. Wspólna modlitwa jest naprawdę święta i błogosławiona; jest niezbędna w życiu każdego ucznia i w życiu Wspólnoty; ale jest też niezbędna w życiu świata. Napisane jest: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18,19). Dlatego uczniowie muszą trwać na modlitwie wspólnotowej i być odważni. Modlitwa jest rzeczywiście mocną bronią w rękach wierzących: niszczy zło i szerzy miłość.
W modlitwie Wspólnoty Sant’Egidio prośby tych, którzy są blisko i tych, którzy są daleko, ubogich i słabych, braci i sióstr łączą się tworząc jedną „duchową” katedrę, jednoczącą wszystkich we wspólnym wołaniu do Boga. Podczas wspólnej modlitwy możemy mówić za świętym Piotrem: „Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym,  wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa (1P 2,4-5).
 

 

21/01/2018
Liturgy of the Sunday

Modlitwa codzienna


 PRZECZYTAJ TAKŻE
• AKTUALNOŚCI
3 Październik 2017
POLSKA

W Polsce trwa tydzień modlitwy za uchodźców „Umrzeć z nadziei”

IT | PL
12 Czerwiec 2015
WARSZAWA, POLSKA

Modlitwa za Męczenników w Warszawie

IT | ES | PL
wszystkie wiadomości
• PRINT
29 Lipiec 2016
Corriere del Veneto

Non cadiamo nella trappola, oggi preghiamo per la pace

15 Styczeń 2018
Roma sette

Ecumenismo, in processione con anglicani, luterani e ortodossi

20 Listopad 2017
Main-Post

Die Freunde sind füreinander da

28 Sierpień 2017
Il Ticino

Comunità di Sant'Egidio Pavia - La preghiera in ricordo di Joseph

12 Kwiecień 2017
Roma sette

Santa Maria in Trastevere, preghiera per i martiri del nostro tempo

12 Kwiecień 2017
Avvenire

Quelle vittime come «tizzoni di speranza»

wszystkie komunikaty prasowe
• WYDARZENIA
1 Listopad 2017 | RZYM, WŁOCHY

Nella memoria di tutti i Santi, liturgia per coloro che sono morti per gravi malattie

Wszystkie spotkania modlitwy o pokój
• DOKUMENTY

L'omelia di Mons. Marco Gnavi alla preghiera Morire di Speranza, in memoria dei profughi morti nei viaggi verso l'Europa

Preghiera per Elard Alumando

Predicazione di Mons. Vincenzo Paglia alla veglia di preghiera per la pace e in memoria delle vittime degli attacchi terroristici a Parigi

Omelia di S.E. Paul R. Gallagher per la commemorazione dei martiri contemporanei

Omelia della liturgia in memoria di coloro che sono morti per gravi malattie, 1 novembe 2014, Roma

Omelia di S.E. Card. Antonio Maria Vegliò alla veglia di preghiera "Morire di Speranza"

wszystkie dokumenty

ZDJĘCIA

1336 wizyt

1366 wizyt

1451 wizyt

1516 wizyt

1674 wizyt
wszystkie związane z mediów