Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Tot aquell qui viu i creu en mi
no morirà per sempre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

2a Corintis 12,11-21

He obrat sense seny, però vosaltres m'hi heu obligat. Sou vosaltres qui m'hauríeu hagut de recomanar, perquè jo, que no sóc res, no sóc inferior en res a aquests superapòstols. Els signes autèntics de l'apòstol els heu vist realitzats quan jo era entre vosaltres: paciència constant, senyals, prodigis i miracles. En què heu rebut un tracte inferior al de les altres esglésies? Tan sols en el fet que no us he molestat perquè em mantinguéssiu. Perdoneu-me aquesta injustícia!
Estic a punt de venir a Corint per tercera vegada, i tampoc no us molestaré: no busco els vostres béns, sinó les vostres persones. No toca als fills d'estalviar per als pares, sinó als pares per als fills. De bon grat, doncs, gastaré el que tinc i em desgastaré jo mateix per vosaltres. El fet que jo us estimi més, ¿ha de servir perquè m'estimeu menys? Heu d'admetre que jo no us he estat cap càrrega; però algú podria dir que he estat prou astut per a fer-vos caure en una trampa. ¿És que m'he valgut de cap dels meus enviats per a explotar-vos? Vaig demanar a Titus que us visités i el vaig enviar en companyia d'aquell altre germà. ¿És que Titus s'ha aprofitat de vosaltres? ¿No ens hem mogut tots amb el mateix esperit? ¿No hem seguit les mateixes petjades?
Us semblarà que ja fa estona que ens defensem davant vostre, però de fet, germans estimats, parlem en Crist davant de Déu, pensant només en la vostra edificació. Perquè em temo que, quan arribaré, no us trobaré tal com voldria, i que vosaltres em trobareu tal com no voldríeu. Em temo que trobaré discòrdies, gelosies, enfuriments, rivalitats, calúmnies, murmuracions, arrogàncies, desordres; que, quan arribaré, el meu Déu m'humiliarà davant vostre. Llavors m'hauré de doldre per molts que han pecat i encara no s'han penedit de la seva impuresa, de la seva immoralitat i del seu llibertinatge.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si creus, veuràs la glòria de Déu,
diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

El discurs de defensa ha acabat i Pau mostra als corintis el seu veritable rostre, el d’un pare. És plenament conscient del valor de l’Evangeli que ha anunciat i de la força que ve del Senyor. Per això no s’avergonyeix en absolut d’insistir davant els corintis en la defensa de la seva presència entre ells. Ell els estima com cap altre, perquè els ha engendrat a la vida cristiana «amb senyals, prodigis i miracles» (v. 12). No solament no s’ha fet sostenir econòmicament per ells, com en canvi pretenien els «superapòstols», sinó que ha estat generós en l’amor. Amb ironia, demana perdó per aquesta «injustícia» (v. 13). Els notifica que aviat anirà a veure’ls de nou per tal de trobar «no els vostres béns, sinó les vostres persones» (v. 14). Pau vol el cor dels fidels de Corint, vol el seu amor, la seva obediència a l’Evangeli de Crist. Aquesta és la veritable realitat de la vida cristiana. Pau es presenta com aquells pares que es prodiguem de bon grat als seus fills, que els porten tot allò que necessiten. I tot exclusivament per amor, fins al punt d’escriure: «El fet que jo us estimi més, ¿ha de servir perquè m’estimeu menys?» (v. 15). Aquesta petició d’amor, commou. No es tracta d’una reciprocitat freda, com de manera mesquina podem pensar entre nosaltres. Però no hi ha dubte que a l’amor que es dóna gratuïtament és bo de respondre amb la mateixa gratuïtat. En qualsevol cas, l’apòstol continuarà amb la predicació de l’Evangeli de manera gratuïta i continuarà unit de manera especial a la comunitat de Corint. En aquesta afirmació emergeix la passió missionera del deixeble de Jesús que no comunica l’Evangeli de manera abstracta i impersonal. L’apòstol el comunica vinculant-se personalment, es pot dir que visceralment, a la comunitat, preocupant-se i estimant els germans que ha engendrat en nom del Senyor. La comunicació de l’Evangeli i l’amor pels germans que ha generat, no poden anar separats. No hi pot haver una comunicació de l’Evangeli en abstracte. En aquesta línia, Pau envia els seus deixebles ara aquí ara allà per mantenir viu el vincle personal a través del qual també es genera la fe. No és d’un llibre que hi ha necessitat, sinó d’apòstols i de germans que sàpiguen fer arribar al cor l’Evangeli de Crist. L’Evangeli comunicat personalment amb amor —sovint entre dificultats i tribulacions— fa miracles en la vida dels qui l’acullen. El primer dels miracles és la comunió entre els qui anaven dispersos. L’apòstol espera trobar-la enfortida a l’arribar als corintis.


27/04/2013
Preg…ria de la vig¡lia


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge