Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Tot aquell qui viu i creu en mi
no morirà per sempre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Filipencs 2,1-18

Així, doncs, per tot el que trobeu en Crist d'encoratjament, de consol en l'amor, de comunió en l'Esperit, d'afecte entranyable i compassiu, us demano que feu complet el meu goig: tingueu els mateixos sentiments i el mateix amor els uns pels altres, unànimes i ben avinguts. No feu res per rivalitat ni per arrogància; amb tota humilitat, considereu els altres superiors a vosaltres mateixos. Que no miri cadascú per ell, sinó que procuri sobretot pels altres. Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist:
Ell, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no res:
prengué la condició d'esclau
i es féu semblant als homes.
Tingut per un home qualsevol,
s'abaixà
i es féu obedient fins a la mort,
i una mort de creu.
Per això Déu l'ha exaltat
i li ha concedit aquell nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè en el nom de Jesús
tothom s'agenolli
al cel, a la terra i sota la terra,
i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor,
a glòria de Déu Pare.
Estimats meus, sempre us heu mostrat obedients, no solament quan em trobava entre vosaltres, sinó molt més ara que sóc lluny. Treballeu amb temor i respecte per obtenir la vostra salvació: és Déu qui, per la seva benvolença, impulsa tant la vostra voluntat com les vostres accions. Feu-ho tot sense murmuracions ni disputes, i sereu irreprensibles i irreprotxables, fills de Déu sense cap defecte enmig d'una gent esgarriada i rebel. Vosaltres resplendiu en el món com estrelles en el cel, perquè manteniu amb fermesa la paraula de la vida. Així, el dia que vindrà el Crist podré gloriar-me de no haver corregut o treballat en va. I si la meva sang ha de ser vessada com a libació en el sacrifici que ofereix la vostra fe, me n'alegro i me'n felicito amb tots vosaltres. Alegreu-vos-en també vosaltres i feliciteu-vos-en amb mi!

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si creus, veuràs la glòria de Déu,
diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Pau exhorta els cristians de Filips a viure en l’amor. Però això només és possible si estan animats per la humilitat i no per la vanaglòria, si busquen l’interès dels altres més que no pas el propi. L’apòstol toca aquí un dels aspectes centrals de la carta als Filipencs: la unitat i la santedat s’obtenen només en la mesura que tots adrecen la mirada a Jesús i acullen «els mateixos sentiments que ell tingué». El cristià modela el seu cor amb els sentiments de Jesús, els seus pensaments amb els pensaments de Jesús, la seva vida amb la vida de Jesús. En tot, el deixeble imita el Mestre, el segueix, l’escolta, i això resta per sempre. La vida de Jesús, ho sabem, està caracteritzada per la kenosi, o sigui per l’abaixament: ell, que era Déu, es va humiliar fins a esdevenir esclau, fent-se obedient fins a la mort i una mort de creu, i essent fidel a la seva opció d’amor i així salvar el món. El seu abaixament fins a esdevenir esclau no va ser una elecció feta per una falsa humilitat, sinó la conseqüència del seu amor pels homes que no ha conegut cap límit. Per aquest amor Déu va exaltar Jesús, és a dir, el va alliberar dels llaços de la mort. I en el nom de Jesús tots podem trobar la salvació. Pau crida els cristians de Filips a continuar vivint en l’obediència a l’Evangeli perquè d’aquesta manera han donat molts fruits. Els exhorta a evitar murmuracions, perquè siguin «fills de Déu sense cap defecte enmig d’una gent esgarriada i rebel». La comunitat ha de resplendir «com estrelles en el cel, i mantenir amb fermesa la paraula de la vida». Pau sap perfectament que la comunitat cristiana, encara que es trobi en la tribulació, poua de l’Evangeli. Jesús mateix, al final del Sermó de la muntanya, parla de la casa construïda sobre la roca de la seva paraula. Pau sap que no ha corregut en va si la comunitat de Filips continua vivint l’Evangeli com a fonament de la seva vida. Ell mateix, certament, no ha corregut en va perquè ha buscat de seguir sempre el Senyor. Per això convida els creients a obeir cada dia l’Evangeli per tal de ser alliberats de l’esclavatge de l’amor a un mateix. El deixeble, i cada comunitat cristiana, està cridada a posar la seva atenció en la paraula que el Senyor cada dia ens envia: ha d’escoltar-la, acollir-la, custodiar-la en el cor i comunicar-la arreu. Aquesta és la joia que el mateix apòstol viu i vol comunicar als cristians de Filips, com també a nosaltres, deixebles de la darrera hora.


04/05/2013
Preg…ria de la vig¡lia


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge