Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Tot aquell qui viu i creu en mi
no morirà per sempre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Colossencs 1,15-20

Ell és la imatge del Déu invisible,
engendrat abans de tota la creació,
ja que Déu ha creat per ell
totes les coses,
tant les del cel com les de la terra,
tant les visibles com les invisibles,
trons i sobiranies,
potències i autoritats.
Tot ha estat creat per ell
i destinat a ell.
Ell existeix abans de tot,
i tot es manté unit gràcies a ell.
Ell és també el cap del cos,
que és l'Església.
Ell és l'origen,
el primogènit dels qui retornen
d'entre els morts,
perquè ell ha de ser en tot el primer.
Déu volgué que residís en ell
tota la plenitud.
Déu volgué reconciliar-ho tot per ell
i destinar-ho a ell,
posant la pau en tot el que hi ha,
tant a la terra com al cel,
per la sang de la creu de Jesucrist.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si creus, veuràs la glòria de Déu,
diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Pau compon l’himne cristològic perquè els colossencs no es resignin davant del poder de les potències obscures del món. Parla sobretot de la preexistència i superioritat de Crist sobre tota la creació, incloses les potències còsmiques, qualsevol potència immaterial. Aquestes últimes ja no tenen la força per competir amb Crist, única veritable resposta a les inquietuds de l’home. L’apòstol, en afirmar que el Fill és «la imatge del Déu invisible» i «engendrat abans de tota la creació», no vol dir només que és la primera i la més important de les criatures, sinó que té preeminència sobre tota la creació. En el Fill tota la creació, incloses les realitats invisibles —que l’apòstol enumera— troba consistència, raó i sentit. El Fill està en l’origen i el final de la història que culmina en la resurrecció de Jesús, l’esdeveniment central que renova totes les coses. Amb la resurrecció de Crist, en efecte, comença la «nova creació». I el Ressuscitat, convertit en el reconciliador universal (1,20), és el centre d’unitat cap al qui tot convergeix. Ell realitza aquest projecte de reconciliació universal a través de l’Església, de la qual ell és el cap (és la primera vegada en el Nou Testament que Crist és presentat com a cap del cos de l’Església). L’apòstol aclareix què significa per als cristians pertànyer a l’Església: convertir-se, com comunitat, en sagrament de Crist en el món. Però afegeix que Crist també és el «primer». Crist, amb la seva resurrecció, inaugura la resurrecció universal dels morts. Ell és el primer que ressuscita, qui obre el camí, «ha estat el primer d'una multitud de germans» (Rm 8,29), que ha portat a compliment la vocació profunda de l’home: entrar en comunió amb Déu. Pau no aparta la seva mirada de Crist i no es cansa d’exaltar la seva primacia: en efecte, «Déu volgué que residís en ell tota la plenitud». I el mal, que encara actua en el món, ha estat definitivament derrotat per Jesús. En Ell Déu ha realitzat la pau entre totes les criatures, la pau còsmica.


11/05/2013
Preg…ria de la vig¡lia


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge