Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Tot aquell qui viu i creu en mi
no morirà per sempre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Colossencs 1,15-20

Ell és la imatge del Déu invisible,
engendrat abans de tota la creació,
ja que Déu ha creat per ell
totes les coses,
tant les del cel com les de la terra,
tant les visibles com les invisibles,
trons i sobiranies,
potències i autoritats.
Tot ha estat creat per ell
i destinat a ell.
Ell existeix abans de tot,
i tot es manté unit gràcies a ell.
Ell és també el cap del cos,
que és l'Església.
Ell és l'origen,
el primogènit dels qui retornen
d'entre els morts,
perquè ell ha de ser en tot el primer.
Déu volgué que residís en ell
tota la plenitud.
Déu volgué reconciliar-ho tot per ell
i destinar-ho a ell,
posant la pau en tot el que hi ha,
tant a la terra com al cel,
per la sang de la creu de Jesucrist.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si creus, veuràs la glòria de Déu,
diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Pau compon l’himne cristològic perquè els colossencs no es resignin davant del poder de les potències obscures del món. Parla sobretot de la preexistència i superioritat de Crist sobre tota la creació, incloses les potències còsmiques, qualsevol potència immaterial. Aquestes últimes ja no tenen la força per competir amb Crist, única veritable resposta a les inquietuds de l’home. L’apòstol, en afirmar que el Fill és «la imatge del Déu invisible» i «engendrat abans de tota la creació», no vol dir només que és la primera i la més important de les criatures, sinó que té preeminència sobre tota la creació. En el Fill tota la creació, incloses les realitats invisibles —que l’apòstol enumera— troba consistència, raó i sentit. El Fill està en l’origen i el final de la història que culmina en la resurrecció de Jesús, l’esdeveniment central que renova totes les coses. Amb la resurrecció de Crist, en efecte, comença la «nova creació». I el Ressuscitat, convertit en el reconciliador universal (1,20), és el centre d’unitat cap al qui tot convergeix. Ell realitza aquest projecte de reconciliació universal a través de l’Església, de la qual ell és el cap (és la primera vegada en el Nou Testament que Crist és presentat com a cap del cos de l’Església). L’apòstol aclareix què significa per als cristians pertànyer a l’Església: convertir-se, com comunitat, en sagrament de Crist en el món. Però afegeix que Crist també és el «primer». Crist, amb la seva resurrecció, inaugura la resurrecció universal dels morts. Ell és el primer que ressuscita, qui obre el camí, «ha estat el primer d'una multitud de germans» (Rm 8,29), que ha portat a compliment la vocació profunda de l’home: entrar en comunió amb Déu. Pau no aparta la seva mirada de Crist i no es cansa d’exaltar la seva primacia: en efecte, «Déu volgué que residís en ell tota la plenitud». I el mal, que encara actua en el món, ha estat definitivament derrotat per Jesús. En Ell Déu ha realitzat la pau entre totes les criatures, la pau còsmica.


11/05/2013
Preg…ria de la vig¡lia


Agenda de la setmana
JUN
25
Diumenge 25 de juny
Litúrgia del diumenge
JUN
26
Dilluns 26 de juny
Pregària pels pobres
JUN
27
Dimarts 27 de juny
Pregària amb Maria, mare del Senyor
JUN
28
Dimecres 28 de juny
Pregària amb els sants
JUN
29
Dijous 29 de juny
Pregària dels apòstols
JUN
30
Divendres 30 de juny
Pregària de la santa creu
JUL
1
Dissabte 1 de juliol
Pregària de la vigília
JUL
2
Diumenge 2 de juliol
Litúrgia del diumenge