Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Tot aquell qui viu i creu en mi
no morirà per sempre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Colossencs 4,7-18

L'estimat germà Tíquic, servidor fidel i company de servei en el Senyor, us informarà de com em van les coses. Us l'he enviat precisament perquè tingueu notícies nostres i els vostres cors quedin confortats. L'acompanya Onèsim, germà fidel i estimat, compatriota vostre. Ells dos us faran conèixer tot el que passa per aquí.
Us saluda Aristarc, el meu company de presó, i Marc, cosí de Bernabé: ja us han recomanat que l'acolliu bé quan vingui. Us saluda també Jesús, l'anomenat Just. Entre els jueus, aquests són els únics col·laboradors meus en la causa del Regne de Déu; per a mi han estat un consol. Us saluda Èpafres, servidor de Jesucrist, que també és compatriota vostre; ell sempre lluita per vosaltres amb la pregària, perquè us mantingueu ferms i en tot compliu de manera perfecta allò que Déu vol. Puc donar testimoni a favor d'ell que es preocupa molt per vosaltres i també pels de Laodicea i els de Hieràpolis. Us saluda Lluc, el metge estimat, i Demes.
Saludeu els germans de Laodicea, especialment Nimfa, amb l'església que es reuneix a casa seva. Quan vosaltres haureu llegit aquesta carta, feu que també la llegeixin els de l'església de Laodicea, i la carta de Laodicea, llegiu-la també vosaltres.
Digueu a Arquip que vetlli pel ministeri que ha rebut en el Senyor i que procuri complir-lo.
Aquesta salutació l'escric jo mateix, Pau. Recordeu-vos de les meves cadenes. Que la gràcia sigui amb vosaltres.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si creus, veuràs la glòria de Déu,
diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Quan acaba la Carta, Pau presenta un petit grup que els ha enviat. La visita a les diverses comunitats és una experiència significativa en la tradició cristiana perquè mostra el lligam que supera les fronteres i uneix en una comunió gran i concreta. L’apòstol els presenta pel seu nom, un per un. Especialment, Tíquic que esmenta diverses vegades a altres cartes (Ef 6,21; 2Tm 4,12; Tt 3,12, i a Ac 20,4). Ara el presenta com «estimat germà, servidor fidel i company de servei en el Senyor» (4,7). I li confia l’encàrrec de comentar-los la notícia entorn del seu empresonament. Pau coneix bé que això és útil per exhortar i encoratjar els colossencs. També esmenta Onèsim, l’esclau de Filemó, que es refugià prop de Pau, i és retornat al seu amo com a «germà», i a Aristarc, que comparteix la presó amb ell (tant la carta als Colossencs com la carta als Filipencs han estat escrites des de la presó). Després parla de Marc, presentat com a cosí de Bernabé, i Jesús, l’anomenat Just, no conegut abans. Finalment, parla d’Èpafres que apareix —vinculat a la comunitat de Colosses i també a la veïna Església de Laodicea i de Hièraplis— com el col•laborador més important que es presenta a la Carta. Si a l’inici de la carta (1,6s) Pau remarca la seva acció missionera, ara, en les salutacions l’atenció es centra en la seva preocupació perquè la comunitat creixi en la fe i perseveri en el camí iniciat. Certament, aquest cal que sigui el compromís prioritari de cada apòstol i responsable, encara que sigui cansat i sovint també dolorós. Les darreres salutacions són les que envia Lluc (que aquí es recorda com a metge) i Demes. A la vegada, els colossencs reben l’encàrrec de saludar els creients de Laodicea, renovant i consolidant així la comunió fraterna entre les Esglésies i amb els apòstols. Esmenta Nimfa que ha posat la seva casa a disposició de la comunitat. L’apòstol suggereix en aquestes poques ratlles finals la concreció de la comunió fraterna, feta de rostres i de comunitat que es coneix, es reuneix, s’exhorta i prega recíprocament. I Pau, que és ben conscient de la seva personalíssima vocació pastoral, viu la seva missió apostòlica de forma col•legial i no amb un estil individual o protagonista. És en aquest horitzó de comunió que demana fer arribar la Carta també a les altres Esglésies: cal que totes s’edifiquin damunt la paraula apostòlica que ell, tot i estar presoner, no escatima. I, amb un gest d’exquisida fraternitat, inclou algunes paraules autògrafes a l’acabament de la carta com per fer sentir més forta la seva presència. I, finalment, des de les cadenes que el tenen presoner, posa l’Església dels colossencs sota la benvolença de Déu, font de tot bé i de tota protecció.


25/05/2013
Preg…ria de la vig¡lia


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge