Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Tot aquell qui viu i creu en mi
no morirà per sempre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Hebreus 3,1-6

Vosaltres, doncs, germans, poble sant que compartiu una vocació celestial, fixeu la vostra mirada en Jesús, enviat de Déu i gran sacerdot de la fe que professem. Ell té tota la confiança d'aquell qui el va designar, tal com Moisès era digne de confiança en tota la casa de Déu. Però Jesús és molt més digne de glòria que Moisès, ja que el qui construeix una casa és sempre més honorat que la casa mateixa. Efectivament, tota casa té el seu constructor, però el constructor de tot és Déu. Moisès era digne de confiança en tota la casa de Déu tan sols com a servent, amb la missió de donar testimoni d'allò que Déu revelaria després. Però Crist és digne de confiança com a Fill, i ha estat posat al capdavant de la seva casa. I aquesta casa som nosaltres, si mantenim el coratge de gloriar-nos d'allò que esperem.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si creus, veuràs la glòria de Déu,
diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

L’autor de la carta es dirigeix per primera vegada de forma directa als seus destinataris i els exhorta a no oblidar que són partícips d’una «vocació celestial» i per tant a tenir els ulls fixos en Jesús, «enviat de Déu i gran sacerdot de la fe que professem». Jesús, com a «enviat», és a dir com a «missatger de Déu», comunica de forma autorevelada la Paraula de Déu i per això és «digne de confiança». És una crida evident als cristians perquè considerin Jesús com aquell que continua parlant, amb autoritat, a les seves vides, i a acollir-lo en una comunitat de culte i de pregària, de la qual Ell n’és el Gran sacerdot. En efecte —dirà més endavant la carta— Jesús és «Aquell que parla des del cel» (He 12,25), és a dir, que continua parlant als seus deixebles amb la força i la potència que provenen del cel. I en tant que «gran sacerdot» presenta a Déu la «confessió» comuna de la fe dels creients (He 13,15). L’autor compara Jesús amb Moisès per subratllar que els cristians no s’han d’entendre de forma individualista i separats els uns dels altres, sinó com «casa de Déu», títol amb el qual s’indicava el poble d’Israel entès com a comunitat de pregària i de culte. Els cristians han rebut aquesta herència i han esdevingut ells mateixos la casa que Déu s’ha preparat: «aquesta casa som nosaltres» (3,6), per tal que restem fidels a la nostra vocació de la mateix manera que Crist amb el Pare. Jesús és el fonament de la nova casa, la comunitat cristiana entesa com a lloc de pregària i de culte directe a Déu. No necessitem més la mediació de Moisès, que Déu havia constituït com a servent seu. Mitjançant el Fill tenim accés directe al Pare: ja no som servents com Moisès, sinó fills en Jesús. Ell va dir als seus deixebles: «Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare» (Jo 15,15). L’autor no para d’advertir que la fidelitat a l’Evangeli vacil•la quan «deixem d’assistir a les reunions comunitàries» (10,25), quan no ens unim a la comunitat que prega, que escolta, que celebra i estima. L’allunyament de la comunitat significa allunyament del Crist. I, al contrari, la comunió amb els germans neix i creix de la comunió amb Jesús. Òbviament no es tracta d’una qüestió de simple participació física a la vida de la comunitat, ja que allò decisiu és el cor. Però és també part de veritat que sense un apropament físic a la vida de la comunitat, a la seva vocació, al seu esperit, a les seves joies i a les seves preocupacions, resulta difícil viure la comunió fins i tot amb Jesús.


01/06/2013
Preg…ria de la vig¡lia


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge