Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Tot aquell qui viu i creu en mi
no morirà per sempre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Hebreus 10,1-10

La Llei de Moisès conté tan sols una ombra del món renovat i no la realitat mateixa. Per això és del tot incapaç de portar a la plenitud els qui participen cada any en els mateixos sacrificis oferts una vegada i una altra. De fet, si els qui tributen aquest culte haguessin estat purificats d'una vegada per sempre i ja no haguessin tingut consciència de ser pecadors, haurien deixat d'oferir aquells sacrificis. Però els sacrificis els tornen a recordar cada any que són pecadors.
En efecte, és impossible que la sang dels vedells i dels bocs esborri els pecats. Per això, quan entra al món, Crist diu a Déu: No has volgut sacrificis ni oblacions, però m'has format un cos; no t'has complagut en holocaustos ni en sacrificis pel pecat. Per això t'he dit: A tu em presento. En el llibre hi ha escrit de mi que vull fer, oh Déu, la teva voluntat. Primer diu: De sacrificis i oblacions i holocaustos i sacrificis pel pecat, no n'has volgut ni t'hi has complagut; encara que totes aquestes ofrenes són precisament les que prescriu la Llei de Moisès. Però després afegeix: A tu em presento; vull fer la teva voluntat. Suprimeix, doncs, el que deia primer i ho substitueix pel que diu després. I precisament perquè ell ha complert la voluntat de Déu, nosaltres hem estat santificats per l'ofrena del cos de Jesucrist, feta una vegada per sempre.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si creus, veuràs la glòria de Déu,
diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Per tal de subratllar la unitat del sacrifici de Crist, l’autor destaca la insuficiència dels sacrificis antics, els quals no van poder eliminar els pecats: «En efecte, és impossible que la sang dels vedells i dels bocs esborri els pecats». La salvació no va lligada a la multiplicació dels gestos ni de les paraules, sinó que va lligada al cor, a l’amor amb que ens dirigim al Senyor. Fins i tot Jesús va dir una cosa semblant a propòsit de la pregària: «Quan pregueu, no parleu per parlar, com fan els pagans: es pensen que amb la seva xerrameca es faran escoltar» (Mt 6,7). L’autor de la carta ens remet a la centralitat del misteri cristià: no hi ha cap necessitat de multiplicar les nostres ofrenes ja que és el sacrifici de Crist el que salva. L’amor que el va dur a donar la seva pròpia vida fins a la mort és la raó de la nostra salvació. El salmista quan predeia l’encarnació de Jesús ja ho estava suggerint: «No has volgut sacrificis ni oblacions, però m’has format un cos» (Sl 40). Aquesta cita fa referència al «cos» eucarístic de Jesús. També l’Apòstol Pau presenta la Cena del Senyor com l’anunci de la «mort del Senyor» (1Co 11,26) i de la seva força salvífica. Els sacrificis antics no salvaven dels pecats perquè no transformaven el cor de l’home, mentre que la participació en el «Cos» de Crist en l’eucaristia transforma el creient en el mateix Cos de Jesús, el qual ressuscitat està assegut a la dreta de Déu. Ell, des del tron de la seva glòria del cel, espera que «els enemics siguin posats com a escambell dels seus peus» (Sl 110,1). Amb la seva resurrecció ha vençut per sempre el principi del mal i de la mateixa mort, i espera la manifestació plena de la victòria. La comunitat cristiana cada vegada que es reuneix per l’Eucaristia celebra aquesta victòria. Sabem però, que encara esperem la «perfecció» a la qual estem cridats, tanmateix el camí és sens dubte ben clar i definitiu: la comunió amb Crist. Els cristians són convidats a recórrer aquest camí amb decisió quotidiana, és a dir amb vigilància i pregària, atents per no defallir.


15/06/2013
Preg…ria de la vig¡lia


Agenda de la setmana
JUN
25
Diumenge 25 de juny
Litúrgia del diumenge
JUN
26
Dilluns 26 de juny
Pregària pels pobres
JUN
27
Dimarts 27 de juny
Pregària amb Maria, mare del Senyor
JUN
28
Dimecres 28 de juny
Pregària amb els sants
JUN
29
Dijous 29 de juny
Pregària dels apòstols
JUN
30
Divendres 30 de juny
Pregària de la santa creu
JUL
1
Dissabte 1 de juliol
Pregària de la vigília
JUL
2
Diumenge 2 de juliol
Litúrgia del diumenge