Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Tot aquell qui viu i creu en mi
no morirà per sempre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Hebreus 12,12-17

Per això, enfortiu les mans que defalleixen i els genolls vacil·lants, i aplaneu la ruta per on passen els vostres peus. Així el qui va coix no hi prendrà mal i, més aviat, es posarà bo.
Mireu de viure en pau amb tothom. Busqueu la santedat, ja que sense santedat ningú no veurà el Senyor. Vetlleu perquè ningú de vosaltres no quedi privat de la gràcia de Déu: que no broti cap arrel amargant que porti el malestar, i la majoria en resulti infectada. Vetlleu perquè no hi hagi cap immoral o sacríleg, com Esaú, que per un plat es va vendre els drets de primogènit. I ja sabeu que després, quan volgué heretar la benedicció, en va quedar exclòs i no tingué cap possibilitat de canviar, tot i haver-ho suplicat amb llàgrimes.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si creus, veuràs la glòria de Déu,
diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

L’autor es dirigeix a la comunitat cristiana que passava per moments crítics que podrien debilitar la seva fe i li demana de recuperar el vigor evangèlic: «enfortiu les mans que defalleixen i els genolls vacil•lants, i aplaneu la ruta per on passen els vostres peus. Així el qui va coix no hi prendrà mal i, més aviat, es posarà bo» (12,12). És una exhortació que reclama l’educació indispensable en la vida dels deixebles. En efecte, el seguiment del Senyor demana a cada deixeble la transformació del cor i dels seus pensaments, que es deixi guiar per l’Evangeli i no pas pel propi orgull, pels seus instints o hàbits contrets. Només obeint l’Evangeli i la seva pedagogia podem créixer en saviesa i amor. Ens trobem davant la gran qüestió de l’art pastoral tal i com deien els Pares de l’Església. Es tracta del compromís que pertoca prioritàriament als pastors, és a dir, als responsables de la comunitat, perquè es comprometin en el creixement interior dels creients. Certament, cada deixeble està cridat a corregir-se ell mateix i a ajudar els altres a créixer en la fe i en la santedat. L’autor demana a tots els cristians a vigilar perquè ningú «no quedi privat de la gràcia de Déu». Podríem dir que la comunitat sencera està cridada a vetllar, és a dir, a exercir la missió «episcopal» (l’episcopos es aquell que vigila —literalment, el que mira des de dalt— i guareix): guarir la fe dels propis germans i germanes. És propi d’aquesta vigilància fins i tot tenir cura que no creixi en la comunitat cap «arrel amargant», és a dir, aquelles relacions egocèntriques que enterboleixen la vida de les comunitats i n’impedeixen el seu creixement. Per aquest motiu, l’autor encara diu: «Vetlleu perquè no hi hagi cap immoral o sacríleg, com Esaú, que per un plat es va vendre els drets de primogènit». Deixar-se portar pels propis instints i desitjos condueix a pensar només en un mateix deixant de banda l’atenció als altres. Aquesta manera de fer porta inexorablement a perdre allò que veritablement compta, com va succeir amb Esaú, el qual per un plat de llenties va perdre els drets de primogènit, sense que el penediment posterior servís de res.


22/06/2013
Preg…ria de la vig¡lia


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge