Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Sosté la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Aquest és l’Evangeli dels pobres,
l’alliberament dels presoners,
la vista dels cecs,
la llibertat dels oprimits.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

2a Corintis 10,12-18

Nosaltres no tindrem pas la gosadia d'igualar-nos o comparar-nos als qui es recomanen a ells mateixos; aquests es prenen com a mesura i punt de comparació, i amb això demostren no tenir seny. Nosaltres, en canvi, no ens gloriarem fora mida, perquè prou coneixem la mesura i el límit que Déu ens ha assignat, i que són els d'haver arribat fins a vosaltres. El cert és que vam venir fins a vosaltres anunciant-vos l'evangeli del Crist. Si això no fos veritat, ara ens excediríem; però nosaltres no ens gloriem fora mida a costa del treball dels altres; més aviat esperem que, amb el creixement de la vostra fe, eixamplarem més i més el nostre límit, de manera que podrem anunciar l'evangeli més enllà de vosaltres, sense entrar, però, en el terreny d'altri ni gloriar-nos del que altres han preparat. Si algú es gloria, que es gloriï en el Senyor. Perquè no mereix l'aprovació aquell qui es recomana a ell mateix, sinó aquell que el Senyor recomana.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

El Fill de l’home
ha vingut a servir;
qui vulgui ser el primer,
que es faci servent de tots.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Pau continua defensant el seu ministeri apostòlic davant els seus opositors, subratllant una vegada més que només es pot gloriar de l’Evangeli. Amb ironia parla dels seus acusadors dient que deuen ser grans personatges donat que es recomanen a si mateixos. En realitat el seu gloriar-se és ben mesquí. Pau, davant la niciesa dels adversaris, pensa que no ha de gloriar-se dels seus propis mèrits, sinó del fet que el Senyor l’escollís per fer-lo partícip del seu designi d’amor sobre la vida dels homes. La mateixa existència de la comunitat de Corint —per ell fundada— era la prova que Déu l’havia escollit perquè l’Evangeli fos predicat. Per tant, anant a Corint, Pau no havia sobrepassat («no ens gloriem fora mida») els límits indicats pel Senyor. De fet, el Senyor l’havia enviat entre ells. Ara el Senyor l’enviava a predicar l’Evangeli: «més enllà de vosaltres» (v. 16). Hi ha en Pau un neguit missioner claríssim: portar l’Evangeli allà on no és conegut encara. És un ensenyament que hem d’acollir de manera més atenta del que acostumem a fer. Aquesta era per l’apòstol una preocupació constant, tal com escriu als romans: «Però he tingut com a punt d’honor d'anunciar l’evangeli només allà on el nom de Crist no era conegut, per tal de no edificar sobre els fonaments posats per un altre» (Rm 15,20). És tan intensa la seva ànsia perquè l’Evangeli arribi als confins de la terra que continua la carta dient que voldria anar primer a Roma i després a Hispània. Aquesta és la seva preocupació més gran que li recorda el que va escriure Jeremies «D’una sola cosa podeu gloriar-vos: d’entendre'm i conèixer-me. Jo, el Senyor, estimo fidelment obro amb dret i justícia sobre la terra» (Jr 9,23). Tot el que és bo neix, no dels nostres càlculs, sinó de la voluntat del Senyor. És al Senyor a qui hem de mirar, a ell cal escoltar, i a ell cal obeir. L’apòstol pot dir davant tots els corintis que s’ha cenyit a aquesta obediència. I d’aquesta manera no ha fet altra cosa que imitar Jesús, vingut — com ell mateix ha dit— a fer no la seva voluntat sinó la del Pare que està en el cel


22/04/2013
Preg…ria pels pobres


Agenda de la setmana
MAR
26
Diumenge 26 de març
Litúrgia del diumenge
MAR
27
Dilluns 27 de març
Pregària pels pobres
MAR
28
Dimarts 28 de març
Pregària amb Maria, mare del Senyor
MAR
29
Dimecres 29 de març
Pregària amb els sants
MAR
30
Dijous 30 de març
Pregària per l'Església
MAR
31
Divendres 31 de març
Pregària de la santa creu
ABR
1
Dissabte 1 de abril
Pregària de la vigília
ABR
2
Diumenge 2 de abril
Litúrgia del diumenge