Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Record de santa Catalina de Siena (1347-1380); va treballar per la pau, per la unitat dels cristians i pels pobres.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Aquest és l’Evangeli dels pobres,
l’alliberament dels presoners,
la vista dels cecs,
la llibertat dels oprimits.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

2a Corintis 13,1-13

Aquesta serà la tercera vegada que vindré a Corint. Tota qüestió ha de ser resolta per la declaració de dos o tres testimonis. Ja us ho vaig dir la segona vegada que era amb vosaltres, i ara, que sóc absent, ho repeteixo als qui han pecat i a tots els altres: si vinc per tercera vegada, no tindré contemplacions. Ja podeu anar cercant proves de si el qui parla en mi és aquell Crist que no és feble amb vosaltres, sinó poderós entre vosaltres! Ell, en efecte, quan va ser crucificat estava voltat de feblesa, però ara viu pel poder de Déu. Així també nosaltres som febles en ell; però, pel poder de Déu, viurem juntament amb ell, en bé vostre.
Examineu-vos vosaltres mateixos, comproveu si us manteniu en la fe. ¿No sabeu reconèixer que Jesucrist és en vosaltres? Suposo que respondreu sense fer-vos mereixedors de cap reprovació. En tot cas, espero que sabreu veure que nosaltres no la mereixem. I demanem a Déu que no feu res de mal. Nosaltres no cerquem l'aprovació dels homes; només volem que vosaltres feu el bé, encara que passem per la desaprovació de tothom. El poder que tenim és a favor de la veritat, no contra la veritat. Així, ens alegrem cada vegada que nosaltres som febles i vosaltres sou forts; i el que demanem en la pregària és que sigueu del tot perfectes. Per aquest motiu us escric tot això ara que sóc lluny, perquè, quan sigui amb vosaltres, no hagi de tractar-vos amb rigor, valent-me de la potestat que he rebut del Senyor per a edificar, no pas per a destruir.
Finalment, germans, estigueu contents, refermeu-vos, exhorteu-vos, tingueu uns mateixos sentiments, viviu en pau, i el Déu de l'amor i de la pau serà amb vosaltres. Saludeu-vos els uns als altres amb el bes de pau. Us saluda tot el poble sant. Que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l'amor de Déu i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

El Fill de l’home
ha vingut a servir;
qui vulgui ser el primer,
que es faci servent de tots.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Pau, en la conclusió de la carta, parla amb to cordial i anuncia una vegada més la seva tercera visita. Recordant un text del Deuteronomi sobre la validesa de tres testimonis, considera que serà un moment important perquè refermarà l’Evangeli que els ha anunciat com el fonament de la vida personal i comunitària. Pau recorda un dels pilars de la vida cristiana: l’apòstol —i qui és cridat a succeir-lo— parla en nom de Crist. Poc importa la seva feblesa o les seves qualitats humanes. Allò que el fa fort és identificar-se amb Crist, i haver estat enviat per Crist. La força de Crist no es manifesta en les qualitats humanes dels deixebles sinó en la debilitat que sap acollir l’amor sense límits de Crist. Aquesta és la «força feble» que fa viure la comunitat, l’edifica i la fa «poderosa» contra les forces del mal d’aquest món. Tots som febles, no obstant, cada dia es manifesta en nosaltres la força de Déu que ens dóna la vida. Potser els corintis, oblidant aquesta veritat fonamental de la vida cristiana, s’havien fiat d’aquells que confiaven només en les seves forces. Presos pels problemes i pels conflictes interns, s’havien oblidat que Jesucrist vivia en la comunitat. Així i tot, l’apòstol no vol visitar la comunitat per fer front als problemes interns i en conseqüència a actuar severament. Pau volia que els corintis es decidissin a favor de l’Evangeli abans de la seva vista. Per això els convida a actuar d’acord amb la veritat, a ser ferms i forts, demanant pau i vivint un amor recíproc. Les paraules de Pau estan amarades de delicadesa i d’amor. Alhora però, manifesten la fermesa de l’apòstol que no tem demanar a la seva comunitat que es decanti per l’Evangeli i pel Senyor: «estigueu contents, refermeu-vos, exhorteu-vos, tingueu uns mateixos sentiments, viviu en pau, i el Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres» (v. 11). Així tanca l’apòstol la seva segona carta als corintis. Les seves paraules arriben fins a nosaltres perquè les acollim com una invitació urgent a viure en l’amor recíproc, conscients i agraïts per la força que Déu ha manifestat en la nostra feblesa per a l’edificació de la comunitat i per a la comunicació de l’Evangeli fins als confins de la terra.


29/04/2013
Preg…ria pels pobres


Agenda de la setmana
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
23
Dilluns 23 de octubre
Pregària pels pobres
OCT
24
Dimarts 24 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
25
Dimecres 25 de octubre
Pregària amb els sants
OCT
26
Dijous 26 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
27
Divendres 27 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
28
Dissabte 28 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
29
Diumenge 29 de octubre
Litúrgia del diumenge