Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Memòria de sant Josep obrer i festa del treball.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sou llinatge escollit,
sacerdoci reial, nació santa,
poble que Déu s’ha reservat
per a proclamar les seves meravelles.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Filipencs 1,12-26

Heu de saber, germans, que tot el que passo ha contribuït, més aviat, a difondre l'evangeli: en tot el pretori i pertot arreu és sabut que estic empresonat per causa de Crist, i la majoria dels germans, esperonats en el Senyor per les meves cadenes, s'atreveixen cada vegada més a proclamar el missatge sense por.
És cert que alguns proclamen el Crist per enveja i per rivalitat, però altres ho fan amb una intenció recta. Aquests anuncien el Crist moguts per l'amor que em tenen, sabent que em trobo així per a defensar l'evangeli. Els altres, en canvi, anuncien el Crist enduts només per la gelosia, amb segones intencions, i pensen que així fan més feixugues les meves cadenes. No hi fa res! Sigui fent-ho servir de pretext, sigui de manera sincera, el cert és que el Crist és anunciat. I d'això, jo me n'alegro!
I encara tindré una alegria més gran, perquè sé que tot això m'ha de conduir a la salvació, gràcies a les vostres pregàries i a l'assistència de l'Esperit de Jesucrist. Confio vivament i espero que en res no quedaré confós; més encara, estic segur que, ara com sempre, el Crist serà glorificat en el meu cos, tant si en surto amb vida com si haig de morir. Perquè per a mi, viure és Crist, i morir m'és un guany; però si continuo vivint, podré fer un treball profitós. No sé, doncs, què escollir. Estic agafat per dos costats: d'una banda, tinc el desig d'anar-me'n i d'estar amb Crist, cosa incomparablement millor; però, d'altra banda, pensant en vosaltres, veig més necessari que continuï la meva vida corporal.
Estic plenament convençut que em quedaré i que restaré prop de tots vosaltres perquè continueu avançant i la vostra fe hi trobi un motiu de goig. Així, el meu retorn enmig vostre farà que tingueu una ocasió del tot propícia per a gloriar-vos de mi en Jesucrist.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sereu sants,
perquè jo sóc sant, diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Pau és animat d’un gran desig i una forta passió per l’Evangeli. És per l’Evangeli que gasta tota la seva vida. Els Fets dels Apòstols i les seves cartes en són un clar testimoniatge. L’apòstol escriu als cristians de Filips que el deure dels deixebles de Jesús és precisament aquest: testimoniar l’Evangeli. És uns tasca fonamental i irrenunciable, fins al punt que arriba a dir: «No hi fa res! Sigui fent-ho servir de pretext, sigui de manera sincera, el cert és que el Crist és anunciat, i d’això jo me n’alegro!». Comunicar l’Evangeli és fer conèixer amb les paraules i amb la vida l’amor de Déu que s’ha manifestat de manera definitiva en Jesús, el Senyor. Aquesta passió de Pau interroga profundament els cristians a l’inici d’aquest nou segle. ¿No és veritat que sovint hem delegat en altres aquesta tasca, quan de fet Déu la confiava a cada deixeble, sense excloure’n cap ni un? Cadascú, si llegeix les pàgines de la Carta als Filipencs, hauria de poder dir: «Per a mi viure és Crist, i morir m’és un guany». Si el Senyor ens concedeix de viure, visquem per al Senyor i per a l’Evangeli. Només així serem una ajuda de veritat pels altres i pel món.


01/05/2013
Preg…ria amb els sants


Agenda de la setmana
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
23
Dilluns 23 de octubre
Pregària pels pobres
OCT
24
Dimarts 24 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
25
Dimecres 25 de octubre
Pregària amb els sants
OCT
26
Dijous 26 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
27
Divendres 27 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
28
Dissabte 28 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
29
Diumenge 29 de octubre
Litúrgia del diumenge