Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Record de Maria verge, venerada com a Nostra Senyora de Luján, a l’Argentina.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sou llinatge escollit,
sacerdoci reial, nació santa,
poble que Déu s’ha reservat
per a proclamar les seves meravelles.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Colossencs 1,1-2

Pau, apòstol de Jesucrist per voler de Déu, i el germà Timoteu, als germans en Crist, sants i fidels, que viuen a Colosses. Us desitgem la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sereu sants,
perquè jo sóc sant, diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Pau es presenta als colossencs com apòstol, és a dir com enviat de Crist per comunicar l’Evangeli. D’aquí deriva la seva autoritat, i també el seu deure d’intervenir en la vida de la comunitat de Colosses. Pau, a més, no està sol en el seu ministeri, té amb ell Timoteu per fer visible l’enviament dels deixebles «de dos en dos» (Gregori el Gran comenta així aquesta decisió de Jesús: «Els envià de dos en dos perquè el seu primer anunci fos el testimoniatge de l’amor mutu»). La missió de l’anunci de l’Evangeli no és mai una obra solitària, requereix sempre una fraternitat de la qual neix i a la qual s’aboca. L’Evangeli parteix de la comunitat i crea la comunitat dels germans. Per això Pau anomena «germà» a Timoteu, i «germans» són també els destinataris de la Carta: «als germans en Crist, sants i fidels». La història cristiana, des de l’inici, és una història de fraternitat, és a dir d’homes i de dones cridats per Déu de tot arreu i de tota condició per a formar una «família». I això és possible perquè el lligam és «en Crist», és a dir en el fet de participar de l’únic Evangeli. La fraternitat cristiana té el seu origen i el seu fonament en la paternitat de Déu i es realitza unint-se a Jesús «primer d'una multitud de germans» (Rm 8,29). Es tracta d’una família molt particular on tota distància és superada i som a prop uns dels altres més enllà de les circumstàncies personals de cadascú, de la seva història, de la seva cultura, de la seva condició. Pau, conscient de ser apòstol i de tenir una responsabilitat paterna sobre els Colossencs (vegeu 1Co 4,15), no es posa per sobre de la comunitat, es reconeix com un germà entre els germans: com tots els creients. Pau sap que, abans de tota altra cosa, ell és deixeble. El discipulatge fa «sants» els creients, és a dir «separats» d’un destí de solitud i de mort, i per tant també «fidels», és a dir creients que saben perseverar en l’amor de Jesús. L’apòstol saludant aquests «sants» amb el doble desig de «gràcia» i de «pau», invoca sobre ells la benedicció de Déu.


08/05/2013
Preg…ria amb els sants


Agenda de la setmana
JUN
18
Diumenge 18 de juny
Festivitat del Cos i la Sang del Senyor
JUN
19
Dilluns 19 de juny
Pregària per la pau
JUN
20
Dimarts 20 de juny
Pregària amb Maria, mare del Senyor
JUN
21
Dimecres 21 de juny
Pregària amb els sants
JUN
22
Dijous 22 de juny
Pregària per l'Església
JUN
23
Divendres 23 de juny
Pregària de la santa creu
JUN
24
Dissabte 24 de juny
Pregària de la vigília
JUN
25
Diumenge 25 de juny
Litúrgia del diumenge