Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Els jueus celebren la festa de Xavuot (Pentecosta).


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sou llinatge escollit,
sacerdoci reial, nació santa,
poble que Déu s’ha reservat
per a proclamar les seves meravelles.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Colossencs 1,24-29

Ara estic content de patir per vosaltres i de completar així en la meva carn allò que manca als sofriments del Crist en bé del seu cos, que és l'Església. Jo sóc servidor d'aquesta Església en virtut de la missió que Déu m'ha confiat a favor vostre: anunciar plenament la paraula de Déu, el seu designi, amagat durant segles i generacions i que ara ell ha revelat als qui formen el seu poble sant. Déu els ha volgut fer conèixer la riquesa i la glòria d'aquest seu designi a favor dels pagans. El designi de Déu és aquest: que Crist, l'esperança de la glòria, estigui en vosaltres. Nosaltres l'anunciem a ell, encaminant tots els homes i instruint-los en tota mena de saviesa, per tal de fer arribar tothom a la perfecció en Crist. És per això que lluito i treballo, amb la seva força que actua poderosament en mi.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sereu sants,
perquè jo sóc sant, diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Pau, que coneix la unió entre l’amor i la creu, expressa als colossencs la seva alegria pel sofriment que suporta per ells. El nostre dolor no es perd, és cert, cap sofriment no és en va, sobretot si es pateix amb motiu del ministeri pastoral: tot queda recollit en el calze del sofriment de Crist a la creu. Pau mostra el sentit profund que s’amaga en el sofriment del deixeble: és a dir, completar en la pròpia carn allò que li falta als sofriments de Crist. Quan el creient experimenta els seus límits, conforme al Crucificat, sap que també el sofriment està en mans de la potència del Ressuscitat. Per això també el dolor pot ser font d’alegria i de serenitat, perquè es converteix en ocasió de comunió i de gràcia: els creients estan en comunió, en el sofriment i també en la mort. L’apòstol, a més, sap que ha de conformar-se a Crist i que, per portar els homes a l’Evangeli, ha de sofrir també proves i hostilitats. Ara mateix no pot apartar-se de l’obligació de la predicació de l’Evangeli, perquè en ella Déu revela el seu projecte de salvació per a la humanitat. Pau ha rebut del mateix Déu la missió «d’anunciar plenament la paraula de Déu». Amb aquesta última afirmació, Pau ajuda a entendre què significa el ministeri pastoral: sembrar en el cor dels creients la Paraula de Déu perquè creixin a imatge de Crist Jesús. En aquest sentit ha d’entendre’s el «servei» a l’Evangeli. Pau no dubta en anomenar «misteri» la Paraula de Déu: en ella, en efecte, és present l’amor de Déu revelat als «sants» perquè ells també ho comuniquin a tots els homes. La tasca dels deixebles, en qualsevol època, no és només proclamar l’anunci joiós de Crist de manera abstracta, sinó comunicar l’Evangeli perquè toqui el cor d’aquells que l’escolten i es converteixin. El pastor també té la tasca d’exhortar, d’ensenyar i d’acompanyar a tot creient perquè sàpiga fer créixer la Paraula de Déu en el cor, perquè aquesta doni fruits i perquè creixi fins a la perfecció. És un «treball pesat» que Pau compara amb una dura lluita. Però és l’únic camí perquè la llavor doni fruits. És el sentit de la missió pastoral de l’Església en el món. Pau insisteix amb raó en el destí universal de l’Evangeli: «tot home» està cridat a viure en Crist, a trobar en Ell el sentit de la pròpia existència i arribar així a la perfecció, és a dir, a la salvació.


15/05/2013
Preg…ria amb els sants


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge