Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Jo sóc el bon pastor,
les meves ovelles escolten la meva veu,
i hi haurà un sol ramat i un sol pastor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Colossencs 2,1-5

Vull que sapigueu quin combat sostinc per vosaltres, pels de Laodicea i per tants d'altres que no m'han vist mai personalment. Desitjo que els seus cors siguin confortats i que, estretament units en l'amor, arribin a la riquesa d'una comprensió plena, al coneixement del designi secret de Déu, que és el Crist. En ell hi ha amagats tots els tresors de saviesa i de coneixement.
Tot això us ho dic perquè ningú no us enganyi amb grans discursos. Encara que jo sigui corporalment absent, en esperit estic entre vosaltres, content de veure que us manteniu en el vostre lloc i que la vostra fe en Crist resisteix amb fermesa.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Us dono un manament nou:
que us estimeu els uns als altres.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Pau insisteix un cop més a comparar el seu ministeri pastoral a les esglésies de la vall del riu Lici amb una «lluita». Vol que els colossencs entenguin que la vida dels cristians, tant la del responsable de la comunitat com la de cada deixeble, no és ni banal ni superficial. Al contrari, exigeix una gran responsabilitat: es tracta d’escoltar constantment l’Evangeli i comunicar-lo a tots defensant-lo dels atacs i promoure el seu creixement en el cor de qui l’ha acollit. L’apòstol subratlla que el seu compromís està dirigit també a aquells que no l’han conegut directament i els exhorta a no deixar-se enganyar, no permetent que pensaments i idees estranyes s’insinuïn en la comunitat. Han de romandre fidels a l’Evangeli que han rebut. Pau sap que la unitat de la comunitat, viscuda en l’amor fratern, és l’única manera de conservar la identitat de l’Església com a cos de Crist. En Crist, Déu ha dipositat tots els tresors de la saviesa i del coneixement, és a dir, el projecte d’amor per a la humanitat. Ell és l’origen, la fi i la raó de tot home i de qualsevol cosa. Només en Crist es compleixen els desitjos i esperances de l’home. Així doncs, qui coneix Crist i l’escull com el Senyor de la seva vida, no necessita altres doctrines per trobar el sentit de la seva existència. Ha de tenir la plena intel•ligència del «misteri» de Déu, és a dir, conèixer a Crist, revelació del designi «secret» de Déu. Però el coneixement de Crist no s’obté d’una vegada per totes, és un camí de creixement continu que es realitza mitjançant la comunió d’amor entre els germans i a través de l’escolta de l’Evangeli. La comunió amb Crist ens introdueix en el coneixement del projecte d’amor del Pare per a tota la humanitat. Aquest és el veritable coneixement. Pau adverteix a la comunitat sobre els discursos que semblen atractius però que en realitat són enganyosos, perquè no posen en el centre de la vida el veritable coneixement, és a dir, l’Evangeli de Crist. Veient que «la vostra fe en Crist resisteix amb fermesa», expressa la seva alegria a la comunitat de Colosses, però també la seva preocupació a fi que perseverin en el camí emprès. La seva absència corporal —afegeix l’apòstol— no li impedeix ser present en esperit, ni al seu amor ser ple i responsable.


16/05/2013
Preg…ria per l?Esgl‚sia


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge