Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sou llinatge escollit,
sacerdoci reial, nació santa,
poble que Déu s’ha reservat
per a proclamar les seves meravelles.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Colossencs 3,12-17

Revestiu-vos, doncs, dels sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats: sentiments de compassió entranyable, de bondat, d'humilitat, de dolcesa, de paciència; suporteu-vos els uns als altres, i si algú tingués res contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat: perdoneu també vosaltres. Però, per damunt de tot, revestiu-vos de l'amor, que tot ho lliga i perfecciona. Que la pau de Crist regni en els vostres cors, ja que per a obtenir aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts. Que la paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa; instruïu-vos i encamineu-vos els uns als altres en tota mena de saviesa; moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit. Tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d'obra, feu-ho en nom de Jesús, el Senyor, donant gràcies per mitjà d'ell a Déu Pare.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sereu sants,
perquè jo sóc sant, diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

L’apòstol anomena els cristians «escollits, sants i estimats» de Déu. Els creients, generats per l’amor de Déu, han estat escollits per pertànyer a Ell i gaudir de la seva amistat com a fills predilectes. I si Crist, la imatge perfecta de Déu, ha passat a ser-ho en la vida dels creient, aquest darrer ha de fer seu el comportament de Crist i assemblar-se cada vegada més a Ell. Per això les cinc virtuts indicades per l’apòstol a l’inici d’aquest passatge (v. 12) recorden les obres de Déu mateix i de Crist amb Israel. L’apòstol insisteix en dues actituds: la tolerància reciproca i el perdó. Es podria dir que l’amor suporta i perdona perquè el seu objectiu és la comunió entre els germans i la unitat de la comunitat. Per a l’apòstol, l’amor (l’agape), més que una virtut és l’amor de Déu vesat en el cor del creient. Pau pren la imatge del vestit i demana als cristians que estenguin l’amor de Déu sobre les virtuts enumerades anteriorment, com una espècie de mantell que les cobreix totes. L’amor és, en efecte, el «fermall de perfecció», o sigui, el vincle d’unió que manté unides totes les virtuts i que enforteix i compacta la comunió entre els germans. L’agape és la font de totes les virtuts i la fi cap a la qual totes tendeixen és la comunió amb Déu i amb els germans. L’apòstol recorda la centralitat de la Paraula que, en certa manera, guia l’amor perquè l’Església viu de la Paraula de Déu, la qual fa present el mateix Jesús entre els deixebles. L’Evangeli no és un text per estudiar; és sagrament de Crist, lloc de trobada entre Jesús i el creient. La Paraula acollida i viscuda es converteix així en el fonament de la unitat de la comunitat i la font dels cants de joia i d’acció de gràcies que pugen a Déu pel do de la salvació. De l’experiència de la trobada amb Jesús ressuscitat, viscuda en la comunitat que escolta i prega, neix per al creient la força per viure l’amor arreu, sense posar-se cap límit.


22/05/2013
Preg…ria amb els sants


Agenda de la setmana
JUN
18
Diumenge 18 de juny
Festivitat del Cos i la Sang del Senyor
JUN
19
Dilluns 19 de juny
Pregària per la pau
JUN
20
Dimarts 20 de juny
Pregària amb Maria, mare del Senyor
JUN
21
Dimecres 21 de juny
Pregària amb els sants
JUN
22
Dijous 22 de juny
Pregària per l'Església
JUN
23
Divendres 23 de juny
Pregària de la santa creu
JUN
24
Dissabte 24 de juny
Pregària de la vigília
JUN
25
Diumenge 25 de juny
Litúrgia del diumenge