Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Sosté la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Record de sant Agustí de Canterbury (ca. 605.), bisbe, pare de l’Església anglesa.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Aquest és l’Evangeli dels pobres,
l’alliberament dels presoners,
la vista dels cecs,
la llibertat dels oprimits.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Hebreus 1,1-4

En moltes ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes; però ara, en aquests dies, que són els definitius, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, per mitjà del qual ja havia creat el món i a qui ha constituït hereu de tot. Ell és esplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser, ell sosté l'univers amb el poder de la seva paraula i ara, acabada l'obra de purificació dels pecats, s'ha assegut a les altures, a la dreta de la majestat divina; ocupa un lloc superior als àngels i posseeix en herència un nom molt més excel·lent que el d'ells.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

El Fill de l’home
ha vingut a servir;
qui vulgui ser el primer,
que es faci servent de tots.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

L’autor sap que el nucli de la fe cristiana rau en la decisió de Déu d’entrar en diàleg amb els homes. La Sagrada Escriptura no és sinó la història de la revelació de Déu a l’home. Amb l’Escriptura, el diàleg de Déu amb els homes continua fins avui. La mateixa carta és com una continuació d’aquell diàleg. Encara que el text es presenti com una exhortació homilètica dirigida als cristians de la primera o segona generació cristiana —però perquè el Senyor continua parlant encara avui, aquesta carta es dirigeix també a nosaltres— per recordar-los que no han de deixar d’escoltar. En efecte, l’autor es lamenta d’una mena de mandra en la capacitat d’escoltar dels cristians, fins al punt d’esdevenir «indolents a l’hora d’escoltar» (5,11). Es tracta d’una invitació ben clara a redescobrir la centralitat de la paraula de Déu en la pròpia vida. També per a Israel fou central escoltar Déu, més ben dit, la seva història va iniciar-se pròpiament quan Déu va decidir de parlar als antics pares d’Israel: «En moltes ocasions i de moltes maneres —fa notar l’autor— Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes». Efectivament, Déu no ha deixat mai d’adreçar la seva Paraula al poble d’Israel, tant en els moments de joia com en els de dolor, tant en els moments feliços com en els moments durs i difícils en la història del poble elegit, quan aquest es feia el sord a la paraula de Déu i escoltava altres paraules. Tanmateix, el Senyor, que volia salvar tots els pobles de la terra a través d’Israel, «en aquests dies, que són els definitius, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill». El Fill de Déu que s’ha fet carn és la culminació de la revelació. En efecte, el Pare, mogut per un amor sense límits pels homes, ha enviat la Paraula que des de l’inici «ja havia creat el món...» i estava al costat de Déu. Aquesta paraula, era dirigida a Déu, vivia de Déu mateix, estava unida totalment a Ell. Doncs bé, ara aquesta Paraula ha estat dirigida també a nosaltres. Aquest és el misteri que se’ns demana d’acollir: Déu mateix ens parla directament a nosaltres, sense intermediaris. Ja no ens parla a través de la veu dels profetes sinó a través del seu mateix Fill. La Carta s’obre amb un cant a la força i al poder del Fill, «esplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser, que sosté l’univers amb el poder de la seva paraula». La Paraula que ja estava a l’origen de la creació s’ha fet carn, ha vingut a habitar enmig nostre per tal que nosaltres poguéssim entrar en diàleg directe amb Déu, sense altres mitjancers, i ara «s’ha assegut a les altures, a la dreta de la majestat divina». Aquesta és la riquesa del misteri cristià, un misteri il•limitat d’amor que uneix els fills directament amb el Pare a través de la Paraula revelada en el Fill.


27/05/2013
Preg…ria pels pobres


Agenda de la setmana
MAR
26
Diumenge 26 de març
Litúrgia del diumenge
MAR
27
Dilluns 27 de març
Pregària pels pobres
MAR
28
Dimarts 28 de març
Pregària amb Maria, mare del Senyor
MAR
29
Dimecres 29 de març
Pregària amb els sants
MAR
30
Dijous 30 de març
Pregària per l'Església
MAR
31
Divendres 31 de març
Pregària de la santa creu
ABR
1
Dissabte 1 de abril
Pregària de la vigília
ABR
2
Diumenge 2 de abril
Litúrgia del diumenge