Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Festa de la visitació de Maria a Elisabet.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

L’Esperit del Senyor és sobre teu,
el qui naixerà de tu serà sant.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Lluc 1,39-56

Per aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judea, va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l'infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l'Esperit Sant. Llavors cridà amb totes les forces:
--Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes! Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva salutació, l'infant ha saltat de joia dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà!
Maria digué:

--La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra
Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa
de la seva serventa.
Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós
obra en mi meravelles:
el seu nom és sant,
i l'amor que té
als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.
»Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli
i exalta els humils;
omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

»Ha protegit Israel, el seu servent,
com havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Maria es va quedar uns tres mesos amb ella, i després se'n tornà a casa seva.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Aquí tens, Senyor, els teus servents:
que es compleixi en nosaltres la teva Paraula.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

L’Església catòlica i l’Església anglicana recorden avui la visitació de Maria a Elisabet. L’Evangeli ens anuncia aquest fet. Maria, després de saber per l’àngel que Elisabet esperava un fill, de seguida va anar a visitar-la. «De pressa», escriu Lluc. L’Evangeli sempre fa córrer, empeny a sortir dels propis costums, de les pròpies preocupacions i pensaments. I quants pensaments tenia Maria en aquells moments, després que la Paraula de Déu li havia canviat completament la vida! L’Evangeli ens fa sortir de nosaltres mateixos i ens empeny a estar a prop de qui pateix o passa necessitat, com l’anciana Elisabet que es trobava davant una maternitat delicada. Ella, així que veu la jove Maria entrar a casa seva, sent una joia profunda, des de les seves entranyes. És la joia dels febles i dels pobres en sentir-se visitats per la «serventa» i els «servents» del Senyor, per aquells que «han cregut que allò que el Senyor ha anunciat es complirà». La Paraula de Déu, si és escoltada amb fe, crea una aliança nova en el món, una aliança inusitada entre els deixebles de l’Evangeli i els pobres. Maria ha esdevingut la primera dels creients. Ella apareix des de l’inici marcada per la benaurança de qui escolta la Paraula de Déu. És la primera benaurança de l’Evangeli, com escriu Lluc: «Feliços els qui han cregut en el compliment de la Paraula del Senyor». La felicitat de Maria, la primera deixebla de l’Evangeli, s’expressa en el cant del Magníficat. És un cant que manifesta la joia d’una noia pobra d’un poblet perdut de la perifèria de l’Imperi, en veure que el Senyor del cel i de la terra s’ha inclinat sobre ella, la seva pobra serventa. Maria no es creu digna de consideració, com habitualment cadascú de nosaltres reclama per a si mateix. Sap que tot li ve de Déu i que en Déu es fonamenta la seva grandesa i la seva força. Déu que ha alliberat Israel, que ha protegit els pobres, que ha humiliat els superbs i que ha omplert de béns els afamats, s’ha inclinat sobre ella i l’ha estimada. I ella l’ha acollit en el seu cor. Des d’aquell dia, a través d’ella, Déu ha fixat la seva estada enmig dels homes.


31/05/2013
Preg…ria amb Maria, mare del Senyor


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge