Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sou llinatge escollit,
sacerdoci reial, nació santa,
poble que Déu s’ha reservat
per a proclamar les seves meravelles.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Hebreus 8,1-5

El punt central de la nostra exposició és que tenim un gran sacerdot que s'ha assegut en el cel, a la dreta del tron de la majestat divina; ell és el ministre que oficia en el santuari, en el veritable tabernacle, aquell que no van erigir els homes, sinó Déu mateix.
Tot gran sacerdot està destinat a oferir dons i sacrificis; per això també calia que aquest gran sacerdot tingués alguna cosa per oferir. De fet, si ell estigués a la terra, ni tan sols seria sacerdot, perquè aquí ja hi ha els qui presenten les ofrenes prescrites per la Llei. Ara bé, aquests sacerdots celebren un culte que és tan sols imitació i ombra de les realitats celestials. Així ho trobem en l'oracle diví manifestat a Moisès quan anava a construir el tabernacle, i que diu: Mira bé i fes-ho tot igual al model que et mostro aquí a la muntanya.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sereu sants,
perquè jo sóc sant, diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

L’autor, continuant la seva reflexió sobre la centralitat de Crist, el nou «gran sacerdot» de l’Església, afirma que Jesús duu a terme aquesta missió no pas a la terra sinó en el cel: «Tenim un gran sacerdot que s’ha assegut en el cel, a la dreta del tron de la majestat divina; ell és el ministre que oficia en el santuari, en el veritable tabernacle, aquell que no van erigir els homes sinó Déu mateix». Ens trobem en una nova dimensió cultual: Jesús no és un sacerdot a la manera dels levítics que oficiaven en el temple per tal d’oferir a Déu coses de la terra. Al contrari —segueix la carta—, Jesús no hauria pogut ser sacerdot a la terra, ja que en el temple s’havien d’oferir les oblacions i les prescripcions exigides per la Llei, mentre que Jesús s’ha ofert Ell mateix i una vegada per sempre, inaugurant així un nou culte segons les lleis del cel. Probablement l’autor reprèn les imatges del santuari celestial que trobem en la literatura apocalíptica molt difoses en el seu temps. Però ja en el llibre de la Saviesa es remarca que el temple de Jerusalem és un «model del tabernacle sant que (Tu Déu) havies preparat des d’un principi» (Sv 9,8). Alguns rabins fins i tot pensaven que el santuari celestial estava situat pròpiament davant del terrenal, i que entre el servei dels àngels en el cel i el dels sacerdots aquí a la terra existia una estreta correspondència. Certament, hi ha un lligam entre el culte de la terra i el culte del cel. La carta afirma que Jesús és el gran sacerdot del veritable tabernacle, aquell que acull tant la terra com el cel, mentre que els sacerdots del temple només servien en un santuari que tan sols era una figura del primer. I si el tabernacle de Moisès era una simple obra dels homes, Déu ha erigit en Crist el veritable tabernacle, el temple sant i definitiu: la comunitat dels creients. Per aquesta raó l’aliança entre Déu i els homes, per mitjà de Jesús «gran sacerdot» és molt més superior a la que la precedia. Les «promeses» d’aquesta nova aliança són extraordinàries perquè porten el cel a la terra, instauren un temps nou i creen un nou poble que testimonia la salvació de Déu. Jeremies ja havia parlat de les quatre promeses futures: «Aquesta és l’Aliança que jo pactaré amb el casal d’Israel després d’aquells dies, diu el Senyor: Posaré les meves lleis en el seu interior, les escriuré en el seu cor. Llavors jo seré el seu Déu i ells seran el meu poble. Ja no caldrà que ningú instrueixi el seu veí ni el seu germà dient: «Coneix qui és el Senyor», perquè tots em coneixeran, des del més petit fins al més gran. Perdonaré les seves culpes, no em recordaré més dels seus pecats». En aquest nou temps inaugurat per Crist, la llei ja no està escrita sobre pedres, com ho fou en el Sinaí, sinó en els cors dels deixebles i a través de l’Esperit Sant difós en els seus cors, i aquests viuran en una comunió profunda amb Déu i amb els germans, i esdevindran el nou poble de Déu que dóna testimoni d’amor i perdó per a tothom.


12/06/2013
Preg…ria amb els sants


Agenda de la setmana
JUN
25
Diumenge 25 de juny
Litúrgia del diumenge
JUN
26
Dilluns 26 de juny
Pregària pels pobres
JUN
27
Dimarts 27 de juny
Pregària amb Maria, mare del Senyor
JUN
28
Dimecres 28 de juny
Pregària amb els sants
JUN
29
Dijous 29 de juny
Pregària dels apòstols
JUN
30
Divendres 30 de juny
Pregària de la santa creu
JUL
1
Dissabte 1 de juliol
Pregària de la vigília
JUL
2
Diumenge 2 de juliol
Litúrgia del diumenge