Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Jo sóc el bon pastor,
les meves ovelles escolten la meva veu,
i hi haurà un sol ramat i un sol pastor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Hebreus 13,7-17

Feu memòria dels vostres dirigents, que us van anunciar la paraula de Déu; considereu la fi exemplar de la seva vida i imiteu la seva fe. Jesucrist és el mateix ahir i avui i pels segles. No us deixeu arrossegar per doctrines complicades i estranyes: el cor ha de trobar la força en la gràcia de Déu i no en observances de menjars que no fan cap profit als qui les practiquen. Nosaltres tenim un altar i, del sacrifici que s'hi ofereix, no tenen dret a menjar-ne els qui oficien en el tabernacle. En efecte, el dia que el gran sacerdot porta la sang dels animals a l'interior del santuari per expiar el pecat, els cossos d'aquelles víctimes són completament cremats fora del campament. Per això també Jesús, per santificar el poble amb la seva sang, va sofrir fora de la porta de la ciutat. Sortim, doncs, a trobar-lo fora del campament, carregats amb el seu oprobi. Perquè no tenim aquí la ciutat que durarà per sempre, sinó que busquem la que encara ha de venir. Per Jesucrist, oferim contínuament a Déu un sacrifici d'acció de gràcies, és a dir, el fruit d'uns llavis que lloen el seu nom. No us oblideu de fer el bé i de compartir allò que teniu: aquests són els sacrificis que agraden a Déu. Obeïu els vostres dirigents i mostreu-vos-hi dòcils; ells vetllen sempre per vosaltres i n'hauran de donar compte. Mireu que puguin fer-ho amb goig i no pas lamentant-se; això no us seria profitós.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Us dono un manament nou:
que us estimeu els uns als altres.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Aquests versets van dirigits als responsables de la comunitat. La carta, conscient que la unitat de la comunitat també depèn de qui ha estat proposat per a guiar-la, exhorta als cristians a «fer memòria» d’aquells que tenen la missió «d’anunciar la paraula de Déu». L’apòstol Pau escriu que la fe depèn de l’escolta. Per això els cristians són cridats a escoltar els predicadors i acollir en el cor les seves paraules. Si el qui predica respon a Déu amb l’exercici del seu ministeri, el creient hi respon amb la manera com escolta. Per això l’exhortació a «fer memòria» dels dirigents de la comunitat és molt oportuna: es tracta de tenir com un tresor la seva predicació, ja que «Jesucrist és el mateix ahir i avui i pels segles», però també d’imitar-ne la seva fe i d’acompanyar-lo amb la pregària, amb l’ajuda i el sosteniment perquè puguin realitzar bé el seu ministeri. Pel que fa a la resta, en la comunitat cristiana l’autoritat no es representa a si mateixa, sinó al Senyor, el «cap» del cos que és l’Església. Tanmateix l’obediència és un dels punts principals en la vida dels creients: allibera de l’esclavitud de les pròpies opinions i de les dels altres. L’autor torna a aclarir algunes qüestions relatives als «aliments» prohibits. Probablement es tractava de ritus que refusaven alguns aliments per tal de no contaminar l’esperit amb matèries dolentes (vegeu 1Tm 4,3), mentre que atribuïen a d’altres aliments una naturalesa celestial amb poders particulars. La carta es posiciona amb decisió contra aquestes opinions. El cor del cristià ha de trobar la força no pas en els aliments sinó escoltant l’Evangeli. Que ningú es pensi que podrà trobar la salvació menjant alguns aliments «sants»: qui vulgui entrar en futura «ciutat» ha de prendre part en «l’oprobi» de Crist, en la seva passió. En efecte, es tracta de viure la vida cristiana no com un cúmul de regles i rituals, sinó abandonant la lògica del pecat i acollint l’amor de Crist. D’aquesta manera s’entra en el regne promès. I l’almoina forma part de la lògica de l’amor. De vegades pot semblar que fer caritat és una manera petita d’ajudar, tanmateix és un gest concret que ajuda a sortir d’un mateix i d’allunyar-se de les lògiques d’aquest món: tot comença obrint la mà i continua obrint el cor a qui té necessitat d’ajuda i d’amor.


27/06/2013
Preg…ria per l?Esgl‚sia


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge