Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Memòria de sant Benet (+ 547), pare dels monjos d’Occident i guia seu amb la regla que porta el seu nom.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sou llinatge escollit,
sacerdoci reial, nació santa,
poble que Déu s’ha reservat
per a proclamar les seves meravelles.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Joan 15,1-8

»Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, el Pare les talla, però les que donen fruit, les neteja perquè encara en donin més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. Si algú se separa de mi, és llençat fora i s'asseca com les sarments. Les sarments, un cop seques, les recullen i les tiren al foc, i cremen. Si esteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sereu sants,
perquè jo sóc sant, diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

L’Església recorda avui sant Benet de Núrsia, pare del monaquisme occidental. Benet va ser a Roma per realitzar els seus estudis però va abandonar la ciutat i va estar en llocs apartats als voltants de Subiaco per dedicar-se totalment a Déu. Acompanyat per diversos deixebles va decidir anar a Montecassino, on va fundar un nou monestir i va escriure la coneguda Regla en la qual manifesta una extraordinària saviesa humana i cristiana. La Regla va esdevenir el referent essencial de tot el monaquisme occidental. En el pròleg escriu: «Cal que constituïm una escola del servei diví ... A mesura que es progressa en el camí de conversió i de fe, s’avança per la via dels manaments amb el cor dilatat en la inexplicable dolçor de l’amor». El que afirma Benet no és vàlid només per a qui segueix el camí monàstic sinó també per a qui viu la vida de cada dia en el món. Necessitem una disciplina, per tant, una regla que ens impedeixi ofegar-nos en el dia a dia oblidant el Senyor, oblidant escoltar la seva paraula, l’oració i el treball per transformar el món. D’aquesta manera creix en nosaltres l’home o la dona espiritual. Es tracta de seguir units al cep que és Jesús, com hem escoltat en l’Evangeli. Jesús continua dient-nos també a nosaltres: «Jo sóc el cep i vosaltres les sarments», perquè comprenguem el tipus d’unió que ha d’existir entre ell i nosaltres. Una sarment viu i dóna fruit únicament si roman unida al cep, si la tallessin, s’assecaria i moriria. Estar units al cep és, doncs, fonamental per a les sarments. Però això no es produeix sense més, per casualitat. Cal una disciplina, una regla, que ens ajudi a no deixar-nos arrossegar pels ritmes vertiginosos de la vida de cada dia.


11/07/2013
Preg…ria amb els sants


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge