Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Aquest és l’Evangeli dels pobres,
l’alliberament dels presoners,
la vista dels cecs,
la llibertat dels oprimits.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Jeremies 5,20-31

«Anuncieu això a la gent de Jacob,
que ho sàpiguen a Judà!
Escolta bé això que et dic,
poble insensat, incapaç de comprendre:
Teniu ulls, però no hi veieu,
orelles, però no hi sentiu.
Veig que no em temeu.
Us ho dic jo, el Senyor.
Veig que no tremoleu davant meu.
Jo he posat la sorra
per frontera del mar,
i el mar no la traspassa.
És una llei perpètua.
Les onades s'agiten
però no poden res,
bramulen però no passen enllà.
En canvi, aquest poble
és rebel i indòcil:
s'allunya, se'n va.
No pensen dintre d'ells:
"Venerem el Senyor, el nostre Déu,
que, quan n'és el temps,
dóna les pluges de tardor
i de primavera,
i que té un moment assignat
per a la sega."

»Les vostres culpes
destorben tot això,
els vostres pecats
us priven d'aquests béns.

»Entre el meu poble
hi ha homes dolents:
cada un espia,
quiet com un ocellaire;
preparen el filat com caçadors,
paren trampes per agafar-hi homes.
Les seves cases són plenes d'estafes,
com una gàbia és plena d'ocells;
així s'engrandeixen i s'enriqueixen,
es tornen grassos i lluents.
La seva malícia no té límits:
no judiquen amb justícia,
no respecten els drets dels orfes,
i encara prosperen;
no defensen la causa dels pobres.
¿No haig de demanar comptes
per tot això?
A un poble com aquest,
¿no li haig de donar el que es mereix?
Ho dic jo, el Senyor.»

En aquest país passen coses
horribles i esgarrifoses:
els profetes profetitzen en fals,
els sacerdots paren la mà
per enriquir-se,
i el poble n'està tan content!
Què fareu quan vindrà la fi?

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

El Fill de l’home
ha vingut a servir;
qui vulgui ser el primer,
que es faci servent de tots.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

El profeta utilitza paraules dures contra el seu poble, «poble insensat, incapaç de comprendre». Per Jeremies aquesta situació és la conseqüència de la manca de «por» davant Déu: «No diuen dintre seu: Venerem (temem) el Senyor, el nostre Déu, que, quan n’és el temps, dóna les pluges de tardor i de primavera, i que té un moment assignat per a la sega». Potser aquesta sigui una paraula oblidada en el vocabulari de la vida de fe. Tenim moltes pors, però poc «temor de Déu». El «temor de Déu» no és un sentiment de por, sinó la consciència del nostre límit i de la nostra fragilitat. I això ho descobrim de manera evident en la pregària. Quan ens posem davant Déu ens adonem de la seva grandesa i de la nostra pobresa. En el llibre del Deuteronomi, la «por» va acompanyada de l’amor de Déu i de l’escolta de la seva Paraula: «I ara, poble d’Israel, què espera de tu el Senyor, el teu Déu? Que el reverenciïs i segueixis els seus camins, que l’estimis i l’adoris amb tot el cor i amb tota l’ànima, que observis els seus manaments i els seus decrets que avui et dono per al teu bé» (10,12). El «temor de Déu», segons el llibre dels Proverbis és el principi de la saviesa. Hi ha, doncs, una forta connexió entre temor del Senyor i vida bona, benestar, saviesa de vida. No es tracta de l’antiga convicció segons la qual la dissort o la pobresa estaven lligades al pecat, i la riquesa a la fidelitat a Déu. Hi ha una vida bona i feliç també en el sofriment i en la pobresa. La iniquitat, la injustícia, la violència, l’absència del temor de Déu i de la consciència de la seva presència, alteren l’ordre de la creació i també la convivència entre els homes. Jeremies planteja aquí una constant de la paraula profètica, la connexió entre riquesa i injustícia: «Les seves cases són plenes d’estafes, com una gàbia és plena d’ocells; així s’engrandeixen i s’enriqueixen, es tornen grassos i lluents. La seva malícia no té límits: no judiquen amb justícia, no respecten els drets dels orfes i encara prosperen; no defensen la causa dels pobres». Potser amb un llenguatge que no és fàcil per a nosaltres, Jeremies toca un dels punts centrals de la nostra societat materialista, en la qual vivim dominats pels diners i per una lògica mercantil, oblidant la necessitat de conrear el cor, d’enfortir l’ànima, per fer el bé i portar endavant la justícia.


15/07/2013
Preg…ria per la pau


Agenda de la setmana
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
23
Dilluns 23 de octubre
Pregària pels pobres
OCT
24
Dimarts 24 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
25
Dimecres 25 de octubre
Pregària amb els sants
OCT
26
Dijous 26 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
27
Divendres 27 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
28
Dissabte 28 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
29
Diumenge 29 de octubre
Litúrgia del diumenge