Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Memòria de Nunzia, discapacitada mental, morta a Nàpols, i de tots els discapacitats mentals que s’han adormit en el Senyor.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

L’Esperit del Senyor és sobre teu,
el qui naixerà de tu serà sant.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Jeremies 11,1-23Paraula que el Senyor va comunicar a Jeremies. Li digué:
--Escolteu les prescripcions de l'aliança que us vaig proposar. Anuncia-les a la gent de Judà i als habitants de Jerusalem. Digues-los: "Això proclama el Senyor, Déu d'Israel: Maleït aquell qui no faci cas de les prescripcions d'aquesta aliança que vaig donar als vostres pares el dia que els vaig fer sortir del país d'Egipte, d'aquella fornal de ferro: ‘Si escolteu la meva veu —deia— i compliu tot el que jo us manaré, vosaltres sereu el meu poble i jo seré el vostre Déu; així es complirà el jurament que vaig fer als vostres pares de donar-los una terra que regalima llet i mel.’ I així ha estat fins ara."
Jo vaig respondre:
--Amén, Senyor.
Llavors el Senyor em va dir:
--Proclama-ho a les ciutats de Judà i pels carrers de Jerusalem. Digues-los: "Escolteu les prescripcions d'aquella aliança i poseu-les en pràctica. Perquè el dia que vaig fer sortir els vostres pares del país d'Egipte, els vaig conjurar que escoltessin la meva veu, i els ho he repetit cada dia fins avui. Però ells no m'han escoltat ni m'han obeït: s'han deixat guiar pel seu cor obstinat i pervers. Per això he fet caure damunt d'ells les amenaces d'aquella aliança que jo havia manat d'observar, però ells no l'han observada."
El Senyor em digué encara:
--La gent de Judà i els habitants de Jerusalem han tramat un complot. Han tornat als pecats dels seus avantpassats, que no volien escoltar les meves prescripcions: han anat darrere altres déus i els han adorat. El poble d'Israel i el de Judà han trencat l'aliança que jo havia fet amb els seus pares.
»Per això el Senyor diu: Faré caure damunt d'ells unes calamitats que no podran evitar. Em cridaran, però no els escoltaré. Ni que les ciutats de Judà i els habitants de Jerusalem anessin a demanar ajut als déus que ells honoren cremant-los ofrenes, aquests déus no els podran salvar a l'hora del desastre.
»Els teus déus, poble de Judà, són tants com les teves ciutats, i els altars on cremes ofrenes als ídols vergonyosos són tants com els carrers de Jerusalem.
»I tu, Jeremies, no intercedeixis més a favor d'aquest poble, no insisteixis amb súpliques i clams, perquè jo no escoltaré quan m'invocaran a l'hora del desastre.

«Què hi ve a fer, l'estimada,
al meu temple,
si tanta gent comet maldats?
Ja es poden endur
les carns immolades!
No t'alegraràs pas
quan t'assaltin els desastres!
El Senyor t'anomenava
olivera verda de fruits bonics,
però ara, amb gran estrèpit,
ha calat foc al teu fullatge
i s'han esqueixat les teves branques.
»El Senyor de l'univers, que t'havia plantat, ha decretat la teva desgràcia, pel mal que han comès el poble d'Israel i el de Judà: han provocat la meva indignació cremant ofrenes a Baal.»

El Senyor m'ha advertit
i jo ho he comprès.
Tu, Senyor, m'has fet veure
les seves maquinacions.
Jo era un anyell mansoi,
que porten a matar;
no sabia que tramaven plans
contra mi i deien:
«Destruïm l'arbre amb el seu fruit,
arrenquem-lo de la terra dels vivents
i que s'oblidin
fins i tot del seu nom!»

Senyor de l'univers,
que judiques amb rectitud
i penetres l'interior dels homes:
fes que pugui veure
com els demanes comptes,
ja que he confiat a tu la meva causa.
Per això el Senyor de l'univers parla a la gent d'Anatot, que es proposen de matar-me i em diuen: «No profetitzis en nom del Senyor si no vols morir a les nostres mans.» Això diu el Senyor de l'univers: «Jo els en demanaré comptes: els homes joves moriran a la guerra, i els seus fills i filles moriran de fam. No se'n salvarà ni un, perquè, a l'hora de passar comptes, faré caure la desgràcia sobre la gent d'Anatot.»

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Aquí tens, Senyor, els teus servents:
que es compleixi en nosaltres la teva Paraula.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

La història d’Israel amb Déu és una història d’aliança iniciada per Déu. Ell va ser, efectivament, qui es va acostar a Israel i va guiar la seva història. L’aliança es manifesta en la fidelitat recíproca entre Déu i el seu poble. És un pacte d’amistat, d’amor, a través del qual es demana a Israel que respongui al Senyor que parla, que interroga, que indica el camí. La fidelitat en l’escolta de la paraula del Senyor és per Israel garantia de fidelitat. En el llibre de l’Èxode es llegeix: «Si escolteu la meva veu i observeu la meva aliança, sereu la meva heretat preferida entre tots els pobles, ja que tota la terra és meva: sereu per a mi un reialme sacerdotal i una nació santa» (19, 5-6). La invitació a escoltar el Senyor es repeteix amb freqüència en les pàgines de les Escriptures, com en aquesta: «El dia que vaig fer sortir els vostres pares del país d’Egipte, els vaig conjurar que escoltessin la meva veu, i els ho he repetit cada dia fins avui». Jeremies reinterpreta tota la història del seu poble com la història de la sol•licitud de Déu que ha parlat continuadament a totes les generacions fins al seu temps. La Carta als Hebreus afegeix que en els últims temps —és a dir, avui— el Senyor ens parla per mitjà de Jesús, Paraula de Déu feta carn. La salvació consisteix a seguir el Senyor que no deixa de parlar-nos. Aquells que no escolten i «s’han deixat guiar pel seu cor obstinat i pervers» perden el camí de la salvació. El profeta afirma que no escoltar posa en discussió la mateixa missió que Déu li ha confiat i diu: «Jo era un anyell mansoi, que porten a matar; no sabia que tramaven plans contra mi». També Jesús és presentat en els evangelis com l’anyell de Déu, mansuet i humil, a qui porten a la mort. A través de la sang d’aquell anyell, a través de la seva mort, Déu estableix una nova aliança amb els homes, com diuen les paraules que el sacerdot pronuncia durant la consagració del vi: «Aquest és el calze de la meva sang, sang de la aliança nova i eterna». A través la mort i resurrecció de Jesús es reconstrueix el pacte d’amor entre Déu i la humanitat i tots podem tornar de nou a l’amistat de Déu.


30/07/2013
Preg…ria amb Maria, mare del Senyor


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge