Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Jo sóc el bon pastor,
les meves ovelles escolten la meva veu,
i hi haurà un sol ramat i un sol pastor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

1r Macabeus 2,39-48

Quan Mataties i els seus amics ho van saber, els van plorar amargament. Però alhora es digueren entre ells:
--Si tots plegats fem com aquests germans nostres, si no lluitem contra els pagans per la nostra vida i les nostres lleis, ens exterminaran ben aviat del país.
I aquell mateix dia van prendre aquest determini:
--Lluitarem contra qualsevol qui ens ataqui en dissabte. No hem de morir pas com han mort els nostres germans en els seus amagatalls.
Llavors s'uní a ells el grup dels asideus, israelites valents, lliurats en cos i ànima a la Llei de Moisès. També se'ls van afegir tots els qui fugien de les desgràcies d'aquell moment. Això representà per a Mataties i els seus un bon reforç. Fou així com van organitzar un exèrcit i van descarregar tot el pes del seu furor contra els jueus pecadors i infidels. I els jueus que es van escapar, se salvaren refugiant-se entre les nacions paganes.
Mataties i els seus amics van recórrer tot el país enderrocant els altars idolàtrics i obligant a circumcidar els infants incircumcisos que van trobar pel territori d'Israel. Van perseguir tots els arrogants, i la seva campanya reeixí plenament. Van rescatar la Llei de mans dels pagans i dels seus reis i mantingueren a ratlla el pecador.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Us dono un manament nou:
que us estimeu els uns als altres.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Després del martiri dels jueus que no van voler lluitar en dissabte, Mataties va decidir organitzar una acció de resistència pròpiament dita. Però, en lloc de la pràctica no violenta, com havien fet els jueus que s’havien deixat assassinar per no transgredir el precepte del repòs sabàtic, Mataties va decidir organitzar una defensa activa encara que això comportés trencar l’observança del dissabte. Ell i els seus van dir: «Lluitarem contra qualsevol qui ens ataqui en dissabte. No hem de morir pas com han mort els nostres germans en els seus amagatalls» (v. 41). Es van unir a ells un grup dels Asideus —del terme hebreu hasidim —, és a dir, homes «piadosos», estrictes observants de la Llei , com s’indica en el text: «Lliurats en cor i ànima a la Llei de Moisès» (v. 42) en la seva integritat. Se’ls podria qualificar com el grup que amb més fermesa observava i defensava la Llei. Alguns defensen que d’ells va sorgir el grup dels fariseus i el dels essenis. D’altres es van unir a ells i es va formar un nombrós grup armat per fer front a la decisió del rei Antíoc. El grup de Mataties —que ja estava prou organitzat— va començar amb accions de guerrilla contra els jueus que havien traït l’aliança amb Déu o destruint els altars pagans que s’havien erigit a les ciutats i pobles per ordre del rei. D’altra banda, van començar a circumcidar tots aquells nens que no havien estat circumcidats en obediència al rei, que ho havia prohibit. L’autor acaba el passatge anticipant els èxits que s’obtindran, encara que només després de llargues lluites entaulades pels Macabeus. Però la victòria final només arribarà perquè Mataties agraeix l’actitud d’aquells que s’han mantingut fidels al Senyor. Aquests, indica l’autor, «van perseguir tots els arrogants, i la seva campanya reeixí plenament. Van rescatar la Llei de mans dels pagans i dels seus reis i mantingueren a ratlla el pecador.» (vv. 47-48). La Llei és presentada com un objecte preciós que, després de ser robat per pagans com menyspreu pels creients, és finalment recuperat. Només recuperant la Llei es pot combatre i derrotar el pecat. Aquest és el significat que transmet aquesta pàgina: lluitar per conquerir la Llei és quelcom indispensable i aquesta lluita comença en el cor dels deixebles. En els cors és on cal lliurar la batalla per seguir al Senyor i no al mal, per quedar alliberats de les cadenes de l’esclavitud i viure lliures per estimar.


10/10/2013
Preg…ria per l?Esgl‚sia


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge