Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Sosté la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Memòria de sant Lluc, evangelista i autor dels Fets dels Apòstols. Segons la tradició va ser metge i pintor.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si morim amb ell també viurem amb ell,
si som constants amb ell, amb ell regnarem.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Lluc 1,1-4

Són molts els qui han emprès la tasca d'escriure un relat dels fets que s'han acomplert entre nosaltres, valent-se del que ens van transmetre els qui des del principi en foren testimonis oculars i després esdevingueren servidors de la Paraula. Ara jo, havent-me informat minuciosament de tot des dels orígens, he decidit d'escriure-t'ho, il·lustre Teòfil, en una narració ordenada, perquè constatis la solidesa de l'ensenyament que has rebut.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si morim amb ell també viurem amb ell,
si som constants amb ell, amb ell regnarem.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Avui l’Església fa memòria de sant Lluc, autor del tercer Evangeli i dels Fets dels Apòstols. Les paraules que hem escoltat obren la narració evangèlica llucana. Ja des d’aquestes primeres pàgines s’entreveu el respecte amb què Lluc s’acosta a la Paraula de Déu. Ell és ben lluny de promoure la seva persona o de fer notar la seva presència. No diu ni tan sols el seu nom. Es considera un ministre al servei de la Paraula que desitja transmetre amb fidelitat a tots aquells que, com ell, no han conegut Jesús personalment, però n’han fet experiència de fe dins la comunitat cristiana. L’Església, acollint aquesta obra seva entre els Llibres sants, ha reconegut en ell un creient inspirat per Déu. Lluc, que és esmentat en la Segona carta a Timoteu (4,11), recull en els seus escrits el testimoni dels apòstols sobre el Senyor i sobre les primeres comunitats, sobretot les fundades per Pau del qual va ser company en alguns dels seus viatges missioners. En el seu evangeli ens comunica el creixement de la comunitat de deixebles, els quals són atrets per la misericòrdia de Jesús i per la seva compassió sense límits pels pobres i pels malalts, sense excloure ningú. Lluc dóna testimoni del miracle d’aquest amor que encara avui, a través de la seva obra escrita, continua curant el cor de moltes persones. L’Evangeli, que narra tot allò que Jesús ha dit i ha fet, i els Fets del Apòstols, que segueixen els esdeveniments de la comunitat cristiana des de Jerusalem a Roma, són un testimoni viu de la història de l’Església, la qual, moguda per l’Esperit Sant, no té por de confiar-se al Senyor i de comunicar la bona nova fins als confins més llunyans de la terra.


18/10/2013
Preg…ria dels ap•stols


Agenda de la setmana
MAR
19
Diumenge 19 de març
Litúrgia del diumenge
MAR
20
Dilluns 20 de març
Pregària per la pau
MAR
21
Dimarts 21 de març
Pregària amb Maria, mare del Senyor
MAR
22
Dimecres 22 de març
Pregària amb els sants
MAR
23
Dijous 23 de març
Pregària per l'Església
MAR
24
Divendres 24 de març
Pregària de la santa creu
MAR
25
Dissabte 25 de març
Pregària de la vigília
MAR
26
Diumenge 26 de març
Litúrgia del diumenge