Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Memòria de sant Lluc, evangelista i autor dels Fets dels Apòstols. Segons la tradició va ser metge i pintor.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si morim amb ell també viurem amb ell,
si som constants amb ell, amb ell regnarem.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Lluc 1,1-4

Són molts els qui han emprès la tasca d'escriure un relat dels fets que s'han acomplert entre nosaltres, valent-se del que ens van transmetre els qui des del principi en foren testimonis oculars i després esdevingueren servidors de la Paraula. Ara jo, havent-me informat minuciosament de tot des dels orígens, he decidit d'escriure-t'ho, il·lustre Teòfil, en una narració ordenada, perquè constatis la solidesa de l'ensenyament que has rebut.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si morim amb ell també viurem amb ell,
si som constants amb ell, amb ell regnarem.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Avui l’Església fa memòria de sant Lluc, autor del tercer Evangeli i dels Fets dels Apòstols. Les paraules que hem escoltat obren la narració evangèlica llucana. Ja des d’aquestes primeres pàgines s’entreveu el respecte amb què Lluc s’acosta a la Paraula de Déu. Ell és ben lluny de promoure la seva persona o de fer notar la seva presència. No diu ni tan sols el seu nom. Es considera un ministre al servei de la Paraula que desitja transmetre amb fidelitat a tots aquells que, com ell, no han conegut Jesús personalment, però n’han fet experiència de fe dins la comunitat cristiana. L’Església, acollint aquesta obra seva entre els Llibres sants, ha reconegut en ell un creient inspirat per Déu. Lluc, que és esmentat en la Segona carta a Timoteu (4,11), recull en els seus escrits el testimoni dels apòstols sobre el Senyor i sobre les primeres comunitats, sobretot les fundades per Pau del qual va ser company en alguns dels seus viatges missioners. En el seu evangeli ens comunica el creixement de la comunitat de deixebles, els quals són atrets per la misericòrdia de Jesús i per la seva compassió sense límits pels pobres i pels malalts, sense excloure ningú. Lluc dóna testimoni del miracle d’aquest amor que encara avui, a través de la seva obra escrita, continua curant el cor de moltes persones. L’Evangeli, que narra tot allò que Jesús ha dit i ha fet, i els Fets del Apòstols, que segueixen els esdeveniments de la comunitat cristiana des de Jerusalem a Roma, són un testimoni viu de la història de l’Església, la qual, moguda per l’Esperit Sant, no té por de confiar-se al Senyor i de comunicar la bona nova fins als confins més llunyans de la terra.


18/10/2013
Preg…ria dels ap•stols


Agenda de la setmana
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
23
Dilluns 23 de octubre
Pregària pels pobres
OCT
24
Dimarts 24 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
25
Dimecres 25 de octubre
Pregària amb els sants
OCT
26
Dijous 26 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
27
Divendres 27 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
28
Dissabte 28 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
29
Diumenge 29 de octubre
Litúrgia del diumenge