Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sou llinatge escollit,
sacerdoci reial, nació santa,
poble que Déu s’ha reservat
per a proclamar les seves meravelles.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

1r Macabeus 5,1-20

Quan les nacions veïnes van saber que els jueus havien reconstruït l'altar i havien tornat a dedicar el santuari, es van enfurismar i decidiren d'exterminar la nissaga dels descendents de Jacob que vivien entre ells. Van començar, doncs, a assassinar gent del nostre poble amb la intenció d'exterminar-lo.
Judes anà a combatre contra els fills d'Esaú a Idumea, el seu país, i a l'Acrabatena. Els idumeus havien bloquejat els israelites, però Judes els va infligir una derrota important, els obligà a replegar-se i s'apoderà de tot el que duien.
Després pensà a castigar la maldat de la gent de Bean, que amb les seves emboscades pels camins eren un parany i un obstacle constant per als israelites. Judes els obligà a tancar-se en les seves torres, els assetjà i els va consagrar a l'extermini: va calar foc a les torres amb tots els qui eren a dins.
Més tard es dirigí contra els ammonites i es va trobar amb un exèrcit fort i nombrós a les ordres de Timoteu. Després de molts combats els va derrotar completament. S'apoderà de Jazer amb els pobles de la rodalia i se'n tornà a Judea.
Els pagans que residien a la regió de Galaad van aliar-se per exterminar els israelites que vivien en el seu territori. Però els israelites es van refugiar a la fortalesa de Dàtema i enviaren aquesta carta a Judes i als seus germans: «Els pagans que viuen al voltant nostre s'han aliat contra nosaltres per exterminar-nos i es preparen per a venir a assaltar la fortalesa on ens hem refugiat. Timoteu és el comandant del seu exèrcit. Vine de pressa, doncs, i allibera'ns de les seves mans, perquè molts dels nostres ja han caigut. Tots els nostres germans que vivien al país de Tob han mort assassinats. L'enemic s'ha endut captius les seves dones i els seus fills i ha confiscat els seus béns. Han mort allí prop d'un miler d'homes.»
Llegien encara la carta, quan van arribar de Galilea uns altres missatgers, amb els vestits esquinçats, duent aquestes noves:
--S'han aliat contra nosaltres, amb intenció d'exterminar-nos, gent de Ptolemaida, de Tir i de Sidó, i tota la Galilea dels pagans.
Quan Judes i el poble van sentir aquestes noves, van celebrar una gran assemblea per deliberar què podrien fer pels seus germans israelites que es trobaven oprimits i combatuts pels enemics. Judes va dir al seu germà Simó:
--Tria't uns quants homes i vés-te'n a alliberar els germans de Galilea. Jo marxaré amb el meu germà Jonatan contra la regió de Galaad.
Judes confià les forces restants i el govern del poble a Josep, fill de Zacaries, i a Azaries, perquè asseguressin la defensa de Judea. I els donà aquesta ordre:
--Governeu el poble, però no lliureu cap batalla contra els pagans fins que no hàgim tornat.
Simó, amb tres mil homes, marxà cap a Galilea, i Judes, amb vuit mil, cap a la regió de Galaad.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Vosaltres sereu sants,
perquè jo sóc sant, diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

El capítol cinquè és dedicat a les gestes de Judes i dels seus germans per alliberar els seus compatriotes dispersos per les terres veïnes i exposats a tot tipus d’abusos per part dels pagans, que ja s’havien passat a l’hel•lenisme. Assistim així a un crescendo continu de batalles que es lliuren sistemàticament en els territoris que envolten Galilea. El motiu de les persecucions contra els jueus és clarament religiós: «Quan les nacions veïnes van saber que els jueus havien reconstruït l’altar i havien tornat a dedicar el santuari, es van enfurismar i decidiren d’exterminar la nissaga dels descendents de Jacob que vivien entre ells. Van començar, doncs, a assassinar gent del nostre poble amb la intenció d’exterminar-lo» (vv. 1-2). Hi ha una oposició sorda i violenta del mal i els seus servents contra aquells que posen la seva confiança només en Déu i que, per tant, relativitzen tot poder humà. I així s’arriba fins i tot a matar. Això és el que passa en la història dels assassinats a què fa referència el text i que, sota altres formes, continua també amb la llarga història del martiri cristià. La reacció de Judes no és en la línia de l’actitud que Jesús demana als seus deixebles. Judes, preocupat pels assassinats que semblaven intensificar-se, va organitzar una primera expedició que es va dirigir en primer lloc contra els edomites, habitants d’Idumea que, segons la tradició, eren descendents d’Esaú, i després contra els «fills de Bean», la població que vivia a les terres situades al sud de Jericó, i posteriorment contra els ammonites que vivien en la regió de l’actual ciutat de Amman, a Jordània. Judes va lliurar diverses batalles contra tots ells. Lògicament, els conflictes van créixer considerablement, al mateix temps que les hostilitats. Així, es van multiplicar les accions bèl•liques en les quals es van veure afectats tots els israelites, fins i tot els que residien a Galaad i a Galilea. Amb una carta apassionada van demanar ajuda a Judes perquè els defensés: «Vine de pressa, doncs, i allibera’ns de les seves mans, perquè molts dels nostres ja han caigut. Tots els nostres germans que vivien al país de Tob han mort assassinats. L’enemic s’ha endut captius les seves dones i els seus fills i ha confiscat els seus béns. Han mort allí prop d’un miler d’homes» (vv. 12-13). Davant aquestes peticions, i sobretot davant la intensificació de la violència contra els israelites, Judes va decidir intervenir. Va reunir una assemblea en la qual va determinar anar en auxili dels altres israelites, i va sumar a la seva causa a altres germans de manera que poguessin ampliar l’ofensiva i defensar tot Israel.


23/10/2013
Preg…ria amb els sants


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge