Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Memòria dels apòstols Simó de Canà, anomenat el Zelós, i Judes, que rebé el sobrenom de Tadeu.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si morim amb ell també viurem amb ell,
si som constants amb ell, amb ell regnarem.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Lluc 6,12-16

Per aquells dies, Jesús se n'anà a la muntanya a pregar, i va passar tota la nit pregant a Déu. Quan va ser de dia, va cridar els seus deixebles, n'escollí dotze i els donà el nom d'apòstols: Simó, que anomenà també Pere, Andreu —el seu germà—, Jaume, Joan, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, anomenat Zelós, Judes, fill de Jaume, i Judes Iscariot, que va ser el traïdor.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si morim amb ell també viurem amb ell,
si som constants amb ell, amb ell regnarem.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Avui l’Església recorda els apòstols Simó i Judes. Simó és anomenat també el «Zelós» probablement perquè formava part del grup antiromà dels zelotes que practicaven la violència. Segons la tradició hauria predicat l’Evangeli a Samaria, a Mesopotàmia i hauria mort a Pèrsia. Judes, conegut amb el sobrenom de Tadeu que significa «magnànim», és l’apòstol que en el l’últim sopar demana a Jesús que es manifesti només als deixebles i no al món. El seu nom apareix en el darrer lloc en la llista dels apòstols. La tradició l’assenyala com l’autor de la carta del mateix nom adreçada als convertits del judaisme. No es coneix gairebé res de la seva vida. Però per això no és menys important que els altres. En l’Església no compta la notorietat, sinó la comunió amb el Senyor i amb els germans. Per desgràcia, de vegades en la comunitat passa el que passava també entre els apòstols, que discutien sobre qui era el primer. En l’Església l’únic primer lloc que s’ha de perseguir és el de l’amor i per tant el del servei generós. Jesús ha cridat els apòstols pel nom, per subratllar que el seu amor és el que confereix la dignitat als deixebles. I gràcies a l’amor que Jesús ens té neix el que ha de regnar entre els deixebles, l’amor fratern que és la raó per la quals els altres creuen en el Senyor. El nom, en la mentalitat bíblica, no és només un mitjà útil per cridar-se els uns als altres, és molt més que això, significa la història, el cor, la vida de cada persona. La crida del Senyor és també el canvi del nom, és a dir la transformació del cor i el do d’una nova vocació. Així, per exemple, Simó esdevé Pere, o sigui roca, fonament, Rebre el nom significa en primer lloc ser estimat per Déu i després rebre d’Ell una nova missió. La coneixença pel nom és un dels tresors més preciosos de la vida. També de la simplement humana. El Senyor l’exalta encara més: conèixer-nos i cridar-nos pel nom és el signe d’un amor que porta el segell de Déu.


28/10/2013
Preg…ria dels ap•stols


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge