Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma

Memòria de l’apòstol Andreu.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si morim amb ell també viurem amb ell,
si som constants amb ell, amb ell regnarem.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Mateu 4,18-22

Tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l'anomenat Pere, i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l'aigua. Eren pescadors. Jesús els diu:
--Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes.
Ells deixaren immediatament les xarxes i el van seguir.
Una mica més enllà veié altres dos germans, Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca amb Zebedeu, el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els va cridar. Ells deixaren immediatament la barca i el pare i el van seguir.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Si morim amb ell també viurem amb ell,
si som constants amb ell, amb ell regnarem.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Avui l’Església fa memòria de l’apòstol Andreu, el primer dels cridats. Aquesta memòria ens recorda que el cristià és en primer lloc un deixeble, és a dir un home, una dona, que escolta el Senyor i el segueix. L’any litúrgic que tot just acabem de començar no és altra cosa que un any de seguiment de Jesús, un any d’escolta de l’Evangeli per créixer en l’amor del Senyor i dels germans. Per això la història del primer cridat —segons la narració de Joan— segueix sent exemplar. Andreu, fill de Joan i germà de Simó Pere, era originari de Betsaida i exercia l’ofici de pescador junt amb el seu germà. Va ser cridat per Jesús mentre estava tirant les xarxes, les va deixar immediatament i va seguir al Mestre. D’acord amb la tradició, Andreu va anunciar l’Evangeli a Síria, Àsia Menor i Grècia, i va morir a Patras, crucificat com el seu Mestre. L’Església Ortodoxa el venera com el primer bisbe de l’Església de Constantinoble. L’Evangeli de Marc el compta entre els quatre primers cridats. Tots, en efecte, després de la trobada amb Jesús es van dedicar al seu seguiment. L’Església, cada comunitat cristiana, cada experiència religiosa, comença sempre amb una trobada. No es tracta, tanmateix, d’una cerimònia precipitada, ni d’un entreteniment de saló. Quantes vegades ocupem el temps amb el nostre parlar per parlar, o malgastem rius de paraules! En canvi aquí hi ha una invitació senzilla i clara de Jesús: «Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes». Quan Andreu i Simó, anomenat Pere, escolten aquesta invitació, deixen les xarxes i el segueixen. Per què seguir-lo? No és fàcil explicar el temps nou de Déu a qui, com nosaltres, és analfabet de la seva paraula i del seu amor. El Mestre explica el futur de Déu de l’única manera que aquells pescadors el poden entendre, segurament de l’única manera que els pot entusiasmar: «Vosaltres sereu encara pescadors, però d’ara en endavant ho sereu d’homes». Per a aquesta pesca és necessari deixar la barca de sempre i posar-se a caminar, ja no sobre l’aigua sinó sobre la terra dels homes, probablement més inestable i insegura que les aigües d’aquell llac. El mar ja no serà d’aigua sinó d’homes i dones, serà la multitud que com un mar els absorbirà i els trasbalsarà. Andreu, amb els altres tres, acull la invitació de Jesús. No ets tu qui escull, és un altre que et mira, t’estima i et crida. De fet, Jesús és el primer «pescador d’homes», i crida aquells pobres pescadors. No ens toca a nosaltres jutjar si som o no som dignes, o si algú altre ho és: aquest judici obeeix a la mentalitat del món, En la perspectiva evangèlica a nosaltres només ens correspon escoltar la invitació, acollir-la i respondre, com van fer aquells quatre. El seguiment de Jesús no és una elecció per a herois o esperits selectes. Els quatre primers eren simples pescadors: van escoltar Jesús, hi van confiar i el van seguir. Tot això pertany al misteri de la fe i de la mateixa Església.


30/11/2013
Preg…ria dels ap•stols


Agenda de la setmana
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
23
Dilluns 23 de octubre
Pregària pels pobres
OCT
24
Dimarts 24 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
25
Dimecres 25 de octubre
Pregària amb els sants
OCT
26
Dijous 26 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
27
Divendres 27 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
28
Dissabte 28 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
29
Diumenge 29 de octubre
Litúrgia del diumenge