Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

L’Esperit del Senyor és sobre teu,
el qui naixerà de tu serà sant.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Fets dels Apòstols 13,44-52

El dissabte següent, gairebé tota la ciutat es va reunir per escoltar la paraula del Senyor. Quan els jueus veieren aquella multitud, s'engelosiren tant que es van posar a contradir amb paraules injurioses tot el que deia Pau. Llavors Pau i Bernabé els respongueren amb valentia:
--Era a vosaltres que calia anunciar en primer lloc la paraula de Déu; però com que la rebutgeu i no us considereu dignes de la vida eterna, ara ens adreçarem als pagans. Així ens ho ha manat el Senyor: Jo t'he fet llum de les nacions perquè portis la salvació fins a l'extrem de la terra.
Sentint això, els pagans s'alegraven i lloaven la paraula del Senyor. Tots els qui estaven destinats a la vida eterna es van convertir a la fe. La paraula del Senyor s'estenia per tota la regió. Però els jueus van instigar les dones distingides que adoraven l'únic Déu i els principals de la ciutat i promogueren una persecució contra Pau i Bernabé fins que els van expulsar del seu territori. Pau i Bernabé, en senyal de trencament amb ells, s'espolsaren la pols dels peus i se n'anaren a Iconi. Els deixebles, per la seva part, vivien plens d'alegria i de l'Esperit Sant.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Aquí tens, Senyor, els teus servents:
que es compleixi en nosaltres la teva Paraula.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

L’apòstol Pau torna a parlar el dissabte següent a la sinagoga. I l’autor dels Fets ho remarca: «gairebé tota la ciutat es va reunir per escoltar la Paraula de Déu». Sembla repetir-se l’escena, descrita sintèticament per l’evangelista Marc, de la multitud que es va aplegar davant la casa de Cafarnaüm per escoltar Jesús. També avui, i potser més que ahir, les ciutats necessiten escoltar aquella Paraula. El clima de por i de tancament en si mateixos, així com la sensació de desànim que pesa sobre tants i que cada vegada s’escampa més pel món, demanen que Jesús torni aviat per tocar el cor de la gent. És veritat que avui també pot passar que les gelosies i enveges obstaculitzin amb violència la predicació, com li va passar a Pau per part dels jueus que l’escoltaven. Així i tot, ell es va dirigir primer a ells. La història de la predicació cristiana és plena d’exemples semblants: no falten mai els obstacles a l’Evangeli, i de vegades justament per part d’aquells que l’haurien hagut d’acollir primer. Però Pau no desisteix i es dirigeix als pagans. Es tracta d’un moment decisiu per a la vida de la primera comunitat cristiana. I l’opció neix una vegada més de la intel•ligència espiritual i pastoral per llegir i interpretar els «signes dels temps». Pau constata la gran disponibilitat dels pagans a acollir l’Evangeli. I no pot deixar d’atendre aquesta expectativa. Són molts els qui, de manera voluntària, s’adhereixen a la fe. L’autor dels Fets dels Apòstols, amb legítima satisfacció, escriu una vegada més: «la Paraula de Déu s’estenia per tota la regió». Realment es pot afegir, emprant una afirmació de Gregori el Gran, que «l’Escriptura creix amb aquells que l’escolten». És una lliçó a aprendre a l’inici d’aquest nou mil•lenni. Milions de persones esperen una paraula de salvació. És urgent que la Paraula de Déu «s’estengui» en els seus cors i siguin consolats.


03/10/2017
Memoria de la Madre del Señor


Agenda de la setmana
OCT
15
Diumenge 15 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
16
Dilluns 16 de octubre
Pregària per la pau
OCT
17
Dimarts 17 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
18
Dimecres 18 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
19
Dijous 19 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
20
Divendres 20 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
21
Dissabte 21 de octubre
Pregària de la vigília
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge