Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vostè està en: home - pregària - la preg...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat

  

La pregària cada dia


 
versió per imprimir

Icona del Sant Rostre
Església de Sant Egidi
Roma


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Aquest és l’Evangeli dels pobres,
l’alliberament dels presoners,
la vista dels cecs,
la llibertat dels oprimits.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Fets dels Apòstols 14,8-18

A Listra hi havia un home amb els peus esguerrats, invàlid de naixement, que mai no havia caminat. Mentre l'home l'escoltava, Pau va fixar en ell la mirada i, veient que tenia prou fe per a ser guarit, va cridar amb veu forta:
--Aixeca't, posa't dret!
Ell es posà dret d'un salt i caminava.
La gent, en veure el que Pau havia fet, començà a cridar en la llengua de Licaònia:
--Els déus han baixat a nosaltres en figura humana!
A Bernabé li deien Zeus, i a Pau, Hermes, perquè era ell qui els adreçava la paraula. El sacerdot del temple de Zeus que hi havia davant mateix de Listra, es va presentar acompanyat de molta gent davant les portes de la ciutat, portant vedells i garlandes per oferir un sacrifici. Quan els apòstols Bernabé i Pau ho van saber, s'esquinçaren els vestits i es van llançar enmig de la multitud tot cridant:
--Però què feu? Si som homes igual que vosaltres! Per això us anunciem la bona notícia que us convertiu d'aquests ídols al Déu viu que ha fet el cel, la terra i el mar, i tot el que s'hi mou. Ell, en les generacions passades, va permetre que totes les nacions seguissin els seus propis camins; tot i això, mai no deixà de donar testimoni de si mateix amb els seus favors, concedint-vos del cel pluges i fertilitat i omplint d'aliment i d'alegria els vostres cors.
Les seves paraules, amb prou feines van poder calmar la multitud perquè no els oferís un sacrifici.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

El Fill de l’home
ha vingut a servir;
qui vulgui ser el primer,
que es faci servent de tots.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia

Entre els qui escoltaven Pau a Listra, la ciutat on s’havia refugiat després de la fugida d’Iconi, hi ha un invàlid de naixement. Pau, seguint l’exemple de Jesús, fixa la mirada en els ulls d’aquell home i llegeix en el fons del seu cor una petició simple però decisiva: el desig de caminar. L’apòstol interromp de cop la predicació, o millor dit la fa veritable i eficaç. es dirigeix a aquell home i li diu amb autoritat: «Aixeca’t, posa’t dret!». Aquestes paraules adreçades amb força a aquell home afeblit penetren dins seu i el fan aixecar. El paralític —escriu Lluc — «es posà dret d’un salt i caminava». L’Evangeli restableix els homes de les seves paràlisi, envigoreix les cames paralitzades per l’amor a un mateix i retorna la dignitat d’estar «dret» i de no ser esclau dels nombrosos esperits malignes d’aquest món. La mateixa cosa havia fet Pere amb el paralític que estava assegut demanant almoina a la porta «Bonica» del temple. I és el que poden fer els deixebles de tots els temps —fins i tot avui— que confien en la Paraula del Senyor. Sovint, nosaltres, creients de la darrera hora, menystenim el «poder» de guarir que el Senyor també ens ha confiat. El presumpte racionalisme que de vegades reivindiquem no és altra cosa que la defensa de la nostra poca fe, amb la que humiliem les paraules evangèliques que el Senyor no deixa d’adreçar-nos. Els presents, en veure el miracle d’aquell home que s’ha posat dret d’un salt, pensen que Bernabé i Pau són déus i corren cap a ells per exaltar-los. Els dos deixebles saben que el Senyor és qui actua, encara que a través d’ells. El miracle no és obra dels homes sinó de l’Evangeli, del petit llibre que és font de vida pels deixebles i per tota persona que l’escolta.


06/10/2017
Memoria de Jesús crucificado


Agenda de la setmana
OCT
22
Diumenge 22 de octubre
Litúrgia del diumenge
OCT
23
Dilluns 23 de octubre
Pregària pels pobres
OCT
24
Dimarts 24 de octubre
Pregària amb Maria, mare del Senyor
OCT
25
Dimecres 25 de octubre
Pregària amb els sants
OCT
26
Dijous 26 de octubre
Pregària per l'Església
OCT
27
Divendres 27 de octubre
Pregària de la santa creu
OCT
28
Dissabte 28 de octubre
Pregària dels apòstols
OCT
29
Diumenge 29 de octubre
Litúrgia del diumenge