news

Aixecar els ulls al Senyor per a canviar el cor i els dies: La paraula de Déu cada dia 2020 ja està a les llibreries

18 De Novembre 2019

LibrosOración

El llibre de Monsenyor Vincenzo Paglia

Comparteix-Ho

 

La Palabra de Dios cada día 2020
Autor: Vincenzo Paglia
Edicions Sígueme

La Paraula de Déu 2020 s’obre amb la icona dels “Nous Màrtirs” i testimonis de la fe del segle XX a la coberta. Aquesta icona és venerada a la Basílica romana de San Bartolomé de l’Illa, que Joan Pau II va confiar a la Comunitat de Sant’Egidio per a que fos el lloc per recordar els nous màrtirs a Roma.

Dirigir la mirada a aquells testimonis vol dir recuperar de força de la fe per a resistir al mal amb l’amor que porta a gastar la pròpia vida per a l’Evangeli, afirma monsenyor Vincenzo Paglia en la introducció del nou llibre de comentaris de la Sagrada Escriptura per a resar cada dia.

Enfront de les injustícies – segueix Paglia – fem nostra la pregunta del salmista “Alço els meus ulls a les muntanyes ¿d’on em vindrà l’ajuda?”. I la mateixa Escriptura posa als nostres llavis la resposta: “L’ajuda em vindrà del Senyor, que ha fet el cel i la terra” (Sal 121,1-2).

La Paraula de Déu cada dia 2020, amb senzillesa i humilitat, ens vol ajudar a aixecar els ulls al Senyor per a escoltar la seva paraula, i així canviar el cor i els dies. La pregària diària ens apropa al camí del Senyor, perquè la quotidianitat conté l’expressió de quelcom que no es pot abandonar. De la mateixa manera que cada dia realitzem les funcions vitals com beure i menjar.

L’estructura de l’obra

El llibre de la Paraula de Déu cada dia 2020 va associat a la missa diària segons el calendari litúrgic de l’església llatina. Els diumenges i els dies festius del nou any litúrgic es llegeix l’Evangeli segons Mateu (el cicle A, de la iteració trienal). En els dies firals – que segueixen un ritme biennal – el llibre comenta la primera lectura de la missa. Durant l’any litúrgic hi ha dies dedicats al record de Maria, dels apòstols i dels sants.

El llibre presentarà, a part dels mencionats, altres motius de record associats a la vida de la Comunitat de Sant’Egidio i altres moments de la vida del món cristià, d’altres religions i de la història universal. El temps litúrgic no està separat del temps dels homes, ans al contrari, aquell és un ferment de l’amor d’aquest.

El ritme de la pregària amb la Comunitat de Sant’Egidio

Els dies firals segueixen records fixes que porten cap al dia del Senyor. El diumenge es converteix doncs en el “culmen” de la setmana anterior i en la “font” de la que començarà. Desde fa alguns anys la Comunitat de Sant’Egidio de tot el món dóna especial importància a la Pregària pels malalts i la pregària per la pau, zque neixen de la fe en la misericòrdia de Déu que s’inclina per acollir i ajudar a aquells que sofreixen a causa de la malaltia o la guerra.

Ja a la venda

Edicions Sígueme