news

Ja hi ha 27 cases construïdes per Sant'Egidio per als ancians de Beira afectats pel cicló: la ciutat torna a la vida

30 Gener 2020 - BEIRA, MOÇAMBIC

MozambiqueCiclón IDAI

Comparteix-Ho

Perquè Beira torni a la vida. Aquest ha estat l'objectiu de Sant'Egidio des del primer moment en què es va veure l'efecte del terrible cicló Idai, que va assotar la ciutat de Moçambic al març de 2019. Des de llavors, Sant'Egidio ha treballat per a la seva resurrecció: amb la rehabilitació del Centre DREAM, amb l'ajuda d'emergència a la població i amb la reconstrucció de cases, especialment per als ancians més pobres que van quedar sense llar després del cicló.
La reconstrucció avança ràpidament i, 10 mesos després de l’Idai, ja s'han lliurat 27 llars per ancians que van quedar sense sostre. Són edificis de mur, segurs i elegants, que revestits de guix acolorit destaquen en els barris pobres com un signe d'esperança i renaixement. I la feina continua.
"Sant'Egidio - escriu el diari Notícies - emergeix com l'única institució que a Beira ja ha fet un lliurament públic de noves llars a famílies vulnerables després del cicló".Ja hi ha 27 cases construïdes per Sant'Egidio per als ancians de Beira afectats pel cicló: la ciutat torna a la vida
Ja hi ha 27 cases construïdes per Sant'Egidio per als ancians de Beira afectats pel cicló: la ciutat torna a la vida
Ja hi ha 27 cases construïdes per Sant'Egidio per als ancians de Beira afectats pel cicló: la ciutat torna a la vida
Ja hi ha 27 cases construïdes per Sant'Egidio per als ancians de Beira afectats pel cicló: la ciutat torna a la vida
Ja hi ha 27 cases construïdes per Sant'Egidio per als ancians de Beira afectats pel cicló: la ciutat torna a la vida