news

Dia Universal de la Infància: Sant'Egidio, al costat dels infants

20 De Novembre 2020

niños
InfanciaEscuela de la Paz

Les Escoles de la Pau, el programa "Bravo!", els centres nutricionals, el programa DREAM... la Comunitat defensa els drets dels més menuts

Comparteix-Ho

El 20 de novembre de 1989 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció de l'ONU sobre els drets dels infants (Conventionof the Rights of the Child). Avui fa exactament 31 anys.
Era la primera vegada que, provant d'harmonitzar les diferents experiències culturals i jurídiques, s'afirmava de manera coherent els drets fonamentals que s'han de reconèixer per a tots els infants del món.
La Convenció es va convertir ràpidament en el tractat en matèria de drets humans amb el major nombre de ratificacions per part dels estats. Actualment formen part de la Convenció 196 estats.

Malgrat tot, queda un llarg camí per fer per refermar els drets dels infants. Enguany la commemoració té un significat "encara més important i particular" a causa del difícil moment provocat per la pandèmia. Per als més menuts, "que pateixen més que la resta les moltes limitacions que imposa la crisi sanitària, avui és important que mai pensar en un futur més enllà del covid-19".

Des que va néixer, la Comunitat de Sant'Egidio ha dut al cor els més petits, i ha treballat per refermar els seus drets bo i responent, en cada ocasió, als reptes que plantegen les realitats complexes i difícils a què s'enfrontava. Els nostres programes per als infants inclouen la resposta a molts drets que encara són negats. Avui, Dia Universal de la Infància, en recordem alguns
  
Que mai més siguin invisibles! 

L'article 7 de la Convenció dels drets dels infants afirma que tot infant "serà inscrit immediatament després de néixer i tindrà dret des que neix a tenir un nom, a adquirir una nacionalitat i, en  la mesura que sigui possible, a conèixer els seus pares i a ser cuidat per ells".
En realitat, les dades de la Unicef de 2013 parlen d'una tercera part dels infants del món que no estan inscrits (uns 237 milions). És una xifra enorme de menors que veuen negat un dret fonamental, que els impedeix accedir a l'educació, als drets civils i que fa que fàcilment siguin víctimes d'abusos, d'esclavitud i de tràfic de persones.


Per això la Comunitat de Sant’Egidio va posar en marxa el  programa BRAVO (Birth Registration for All Versus Oblivion), que està actiu a Burkina Faso, a Moçambic i a Malawi.
En aquests països el programa de Sant'Egidio ajuda concretament a reestructurar el servei d'inscripció al registre civil, crea centres d'inscripció itinerants per arribar a zones més remotes i està traient de l'anonimat milions de persones.

Les xifres del programa BRAVO! de la Comunitat de Sant'Egidio (IT) >>

El dret a la salut
Art. 24: Tots els infants tenen dret a gaudir de salut. Per a aquest propòsit han de poder beure aigua potable, viure en un entorn saludable i rebre aliments, roba i atenció mèdica adient.


El programa DREAM s'ocupa de la salut dels infants africans, per tal que pugui créixer una generació sense el virus del VIH i la malnutrició.
Per això s'ha posat en funcionament un pla d'atenció per prevenir la transmissió de mare a fill del virus, que ha aconseguit que més de 120.000 infants de mares malaltes neixin sans. Per a més informació visita la web del programa DREAM.
D'altra banda, els Centres Nutricionals de la Comunitat acullen cada dia milers d'infants per garantir-los un creixement sa amb una alimentació adient

L'escola
Art 28: tutti i bambini hanno il diritto di ricevere un’istruzione

Un dels drets que es nega als infants és el de l'educació. La Comunitat de Sant’Egidio, des dels seus inicis, ha volgut donar una resposta a aquesta situació.
Actualment, a 73 països del món, les Escoles de la pau són un lloc en què de manera voluntària i gratuïta milers i milers d'infants, moltes vegades a les zones més marginades del planeta, reben gratuïtament reforç escolar i educació en els principis de la pau i de la convivència, acompanyats per voluntaris de la Comunitat. Per saber-ne més

D'altra banda, més de 7000 infants de 27 països del món poden estudiar gràcies al programa d'Apadrinaments que els permet pagar la matrícula –a molts països l'escola no és gratuïta–, els llibres, el material escolar i l'uniforme. Malauradament, el dret d'estudiar segueix sent un privilegi de pocs: a més de 120 milions d'infants se'ls nega el dret fonamental de rebre educació bàsica, i en més de la meitat dels casos es tracta de nenes. L'apadrinament també és un suport per als infants en els aspectes més importants de la seva vida –salut, escola i alimentació– i constitueix una valuosa ajuda per a tot el nucli familiar.