news

Espai virtual de pregària personal per acompanyar el Senyor els dies de la Passió

1 Abril 2021

Oración en vivo

Fins a les 22:00 h de Divendres Sant

Comparteix-Ho

En directe ininterromput en aquesta web fins a la nit de Divendres Sant s'obre un espai virtual de pregària personal per acompanyar el Senyor Jesús en la Passió, en connexió amb l'església de Sant'Egidio de Roma. 

Cada dues hores es proposen diversos passatges de les Sagrades Escriptures per a la pregària.