news

Divendres Sant. "Les paraules de la Creu", lectura espiritual dels quatre Evantelis de la Passió

2 Abril 2021

Pascua
Semana Santa

Comparteix-Ho