news

Pregària amb els Sants, en streaming a les 20:00h

12 Maig 2021

Oración en vivo

Record de sant Pancràs ( 304), màrtir als 14 anys per amor a l'Evangeli. Pregària per les joves generacions, perquè trobin l'Evangeli i el Senyor

Comparteix-Ho