news

Pregària per l'Església en streaming a les 20:00h

27 Maig 2021

Oración en vivo

Record de sant Agustí de Canterbury (†605 ca.), bisbe, pare de l'Església anglesa

Comparteix-Ho