LES ESCOLES DE LA PAU A EUROPA

EuropaEscuela de la Paz

Comparteix-Ho

A Europa les escoles de la pau sovint són per a infants amb problemes que viuen a les grans perifèries urbanes. Sovint es tracta d'infants que se senten "atrets" per la violència i per grups conflictius, amb problemes familiars, amb carències afectives i econòmiques, fills d'immigrants amb problemes d'integració.

De Roma a Anvers, Barcelona, París o Würzburg, les escoles de la pau ajuden a créixer generacions d'infants, eviten que quedin exclosos del circuit escolar i afavoreixen la seva plena inserció a la societat.
Les escoles de la pau es presenten com una resposta al malestar juvenil que cada vegada més, a les societats occidentals amb un alt índex de benestar i desenvolupament, s'expressa en el creixement de la desorientació i de bandes juvenils. Cada vegada més sovint, als mitjans de comunicació apareixen notícies de menors que són protagonistes de fets de crònica o que estan implicats en episodis de microcriminalitat. Es constata una manca de valors, una absència de perspectives, un "buit" de propostes per als més joves, en què els infants i els adolescents es veuen obligats a créixer, un buit ple de vegades de videojocs, de televisió, d'ordinadors, entre consumisme i modes creades per la publicitat.

Superar aquest buit és un dels reptes més importants que tenim. Per això les escoles de la pau de Sant'Egidio es proposen com a llocs afectivament significatius per als infants i els adolescents, llocs capaços de transmetre, a través d'una pedagogia específica, els valors necessaris per al desenvolupament de la personalitat. Aprendre a obrir-se als altres, jugar amb gent de la mateixa edat, escriure cartes a amics que estan lluny, en un món no escolar però no per això menys eficaç, crea solidaritat i interès pels altres, estimulen el coneixement dels problemes del món i el compromís per la justícia. El reconeixement de situacions d'injustícia properes i llunyanes són la base d'un compromís que els infants, des de ben petits, són capaços de viure, a diferència del que hom pugui pensar. Els infants, i sobretot els més petits, volen assumir responsabilitats, cuidar-se amb continuïtat i amor d'allò que (situacions, persones, etc.) necessita cura i atenció.
El respecte per tothom, però especialment per les persones que tenen problemes, és un dels valors educatius que les escoles de la pau es proposen comunicar als infants i als adolescents. Entendre l'altre (tant si és un immigrant com un vagabund) en la seva diversitat, conèixer-ne la història, entendre'n els problemes, reconèixer-ne el valor és una actitud que els nostres infants i adolescents aprenen bo i sortint d'un univers cultural reduït i sovint intolerant.

En aquest context educatiu i afectiu, segons la nostra experiència, l'infant i l'adolescent troben la seguretat d'una referència afectiva que és capaç de dur-lo i de guiar-lo en el seu camí i en la consolidació de la seva personalitat i dona valor a les seves capacitats humanes i culturals. Només així trobaran la força de fugir de molts riscos de marginació amb què topen. A les escoles de la pau hi ha infants de diferents nacionalitats i ètnies, juntament amb infants gitanos.
Especialment a Itàlia i a Espanya, per als infants gitanos, l'escola de la pau constitueix un lloc de creixement molt important que n'afavoreix la integració gràcies al suport a la inserció escolar, l'educació sanitària i alimentària, el suport a la família i l'ajuda a les famílies estrangeres.