SZKOŁY POKOJU W EUROPIE

EuropeSchool of Peace

Udostępnij

 

Europa: odpowiedź na „nastoletnie gangi”

 

W Europie Szkoły Pokoju często są skierowane do dzieci w trudnej sytuacji, które żyją na dużych przedmieściach miast. Zwracają się także do młodych, którzy są „przyciągani” przez przemoc i zdemoralizowane grupy rówieśników, do tych, którzy mają problemy rodzinne, trudności emocjonalne i ekonomiczne, oraz do dzieci imigrantów, mających trudności z integracją.

 

Od Rzymu po Antwerpię, Barcelonę, Paryż czy Wurzburg, Szkoły Pokoju pomagają wzrastać pokoleniom młodych ludzi, zapobiegając ich wykluczeniu ze środowiska szkolnego i pomagając im w pełnej integracji ze społeczeństwem.

 

Szkoły Pokoju są odpowiedzią na młodzieńczy bunt, który w zachodnich społeczeństwach o wysokim wskaźniku dobrobytu i rozwoju coraz częściej wyraża się w rozwoju dewiacji i młodzieżowych gangów. W mediach co chwila ukazują się wiadomości o nieletnich jako bohaterach różnych wydarzeń i biorących udział w epizodach drobnej przestępczości. Można zauważyć brak wartości, brak perspektyw, „pustkę” propozycji dla najmłodszych, wśród których dzieci i młodzież są zmuszeni dorastać. Pustkę tę tak często wypełniają gry wideo, telewizja, komputer, telefon – wszystko pomiędzy konsumpcjonizmem a modami stworzonymi przez reklamę.

 

Wypełnienie tej pustki to jedno z wyzwań, które odczuwamy dzisiaj najmocniej. Dlatego Szkoły Pokoju Wspólnoty Sant'Egidio przedstawiają się jako miejsca o bardzo dużym znaczeniu dla dzieci i młodzieży – zdolne przekazywać, za pośrednictwem określonej pedagogiki, wartości niezbędne do rozwoju osobowości. Uczenie się otwierania na innych, zabawy z rówieśnikami, pisanie listów do odległych przyjaciół, nie w sposób „szkolny”, ale też nie mniej skuteczny, budują solidarność i zainteresowanie drugim człowiekiem, poszerzają wiedzę o problemach świata i zobowiązaniu do sprawiedliwości.

 

Rozpoznanie sytuacji niesprawiedliwości, bliskich i dalekich, jest podstawą przekonania, że nawet małe dzieci mogą żyć w sposób inny, niż można to założyć. Dzieci, a tym bardziej młodzi ludzie, lubią podejmować obowiązki, zajmować się z oddaniem i miłością wszystkim, co wymaga troski i uwagi (sytuacjami, ludźmi itp.).

 

Szacunek wobec wszystkich ludzi, a szczególnie wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji, jest jedną z wartości edukacyjnych, które Szkoły Pokoju starają się przekazywać dzieciom i nastolatkom. Zrozumienie drugiego człowieka (zarówno imigranta, jak i bezdomnego...) w jego różnorodności, poznanie jego historii, zrozumienie trudności i rozpoznanie jego wartości jest nową postawą, której uczą się nasze dzieci i młodzież, wychodząc z wąskiego i często nietolerancyjnego świata naszej kultury.

 

Jak pokazuje nasze doświadczenie, w takim środowisku edukacyjnym i uczuciowym najmłodszy i nastolatek mogą na nowo odkryć bezpieczeństwo emocjonalne. Jest ono w stanie prowadzić go i kierować na jego drodze, wspierać w konsolidacji jego osobowości i pomóc w pełni wykorzystywać jego zdolności ludzkie i kulturowe. Tylko w ten sposób młodzi znajdą siłę, aby uniknąć licznych zagrożeń wynikających z marginalizacji, które są przed nimi.

 

W Szkołach Pokoju uczestniczą dzieci różnych narodowości i pochodzenia etnicznego, a także dzieci Rom i Sinti. Zwłaszcza we Włoszech i Hiszpanii dla dzieci z rodzin koczowniczych Szkoła Pokoju jest bardzo ważnym miejscem wzrostu. Zachęca je do integracji poprzez pomoc w radzeniu sobie w szkole, edukację zdrowotną i żywnościową, wsparcie dla rodziny. Pomaga też uporać się z formalnościami związanymi z pobytem rodziny w obcym kraju.