Pregària per l'Església

Comparteix-Ho

Memòria de Sant Joan Pau II, papa, mort el 2005. Record de Maria Salomé, mare de Jaume i Joan, que va seguir el Senyor fins als peus de la creu i el va posar al sepulcre.


Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Jo sóc el bon pastor,
les meves ovelles escolten la meva veu,
i hi haurà un sol ramat i un sol pastor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Efesis 3,14-21

Per tot això, jo m'agenollo davant el Pare, de qui rep el nom tota família, tant al cel com a la terra, i li prego que, per la riquesa de la seva glòria, consolidi amb la força del seu Esperit allò que sou en el vostre interior; que, per la fe, faci habitar el Crist en els vostres cors, i així, arrelats i fonamentats en l'amor, sigueu capaços de comprendre, amb tot el poble sant, l'amplada i la llargada, l'alçada i la profunditat de l'amor de Crist; que arribeu a conèixer aquest amor que sobrepassa tot coneixement i, així, entreu del tot a la plenitud de Déu.
Glòria a Déu, que amb la força que actua en nosaltres pot fer infinitament més de tot el que som capaços de demanar o entendre. Glòria a ell en l'Església i en Jesucrist, de generació en generació pels segles dels segles. Amén.

 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Us dono un manament nou:
que us estimeu els uns als altres.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pau, davant la revelació de l'insondable riquesa de Crist, diu: "Jo m'agenollo davant el Pare", i prega pels efesis. Demana a Déu que l'Esperit consolidi en ells, amb la seva força, el seu home interior. L'Esperit és la força de Déu que actua en la profunditat del cor, lloc de les eleccions, de les decisions, dels pensaments. De fet, és en el cor que comença la conversió i és aquí on Crist davalla amb la seva paraula i la seva gràcia. La presència de Jesucrist obre el cor i la ment a la comunió amb els germans i les germanes. El misteri de Déu es pot comprendre només en l'amor, solament en una vida de discipulatge i de testimoni viscut en la comunitat, "amb tot el poble sant". El coneixement del misteri (inclosa l'escolta de la Paraula) té una indispensable dimensió eclesial: es comparteix la mateixa veritat i, sobretot, se'n fa junts l'experiència. En la reciprocitat de l'amor el germà esdevé mitjancer del coneixement de Crist. L'Esperit actua en la fraternitat per al nostre creixement interior. Per aquesta raó, la vida en comú amb els germans és necessària per conèixer Jesucrist. La pregària de Pau pels efesis culmina en una darrera petició: ser omplerts de la plenitud de Déu. L'apòstol conclou amb una lloança: la unitat de la humanitat és la glòria de Déu, la revelació del seu amor, sempre sobreabundant, per damunt de la nostra comprensió i més enllà de les nostres expectatives. A ell, doncs, la glòria "en l'Església i en Jesucrist".