Modlitwa ze świętymi

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Jesteście wybranym plemieniem,
królewskim kapłaństwem, narodem świętym,
ludem wybranym przez Boga,
by ogłaszać dzieła Jego potęgi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Jana 15,1-8

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Świętymi bądźcie,
jak Ja jestem święty, mówi Pan.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Wraz z tym fragmentem ewangelicznym rozpoczyna się druga część mowy pożegnalnej Jezusa skierowanej do uczniów. Mówił już o zjednoczeniu z nimi, które realizuje się poprzez miłość i Ducha Świętego. Teraz, wraz z obrazem Ojca jako rolnika, Syna jako krzewu winnego i uczniów jako latorośli, Jezus pragnie opisać ten zamknięty krąg miłości, która jednoczy uczniów, Jego i Ojca. W wielu fragmentach Biblii jest używany obraz krzewu winnego (i winnicy), aby opisać relację między Panem a jego ludem. Tym razem jednak krzew winny nie jest ludem Izraela, ale samym Jezusem: On jest „prawdziwym krzewem winnym” który wydaje dobre owoce i daje życie latoroślom. Zjednoczenie między Jezusem a Ojcem jest źródłem Jego własnego życia i początkiem Jego działania. On zszedł z nieba na ziemię, by wypełnić wolę Ojca. Jezus pokazuję Jego wolę poprzez obraz winnicy: jednocząc uczniów ze Sobą samym, jak latorośle do krzewu winnego, czyni ich uczestnikami tej samej miłości, którą On ma z Ojcem. Dla latorośli bycie przywiązanymi do krzewu winnego jest witalne, w każdym znaczeniu tego słowa. Dlatego Jezus kontynuuje: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Jak zjednoczyć się z krzewem winnym? Jezus to tłumaczy: „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa Moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”. Słowo „trwać”, użyte jedenaście razy w tym fragmencie ewangelicznym, następuje po wyrażeniu „przynosić owoc”, użytym osiem razy. Przynoszenie owocu jest właściwe uczniom, którzy słuchają Słowa Bożego z uważnym sercem i je realizują.