JONGEREN VOOR VREDE

Youth for Peace is een beweging van tieners en jongeren die verbonden is aan de Gemeenschap van Sant'Egidio.
In veel steden in Italië en in de wereld helpen zij de armen en bevorderen ze een cultuur van vriendschap en solidariteit.

Jongeren tegen de uitsluiting van kinderen, armen en daklozen
De Jongeren voor Vrede weigeren elke vorm van sociale uitsluiting: ze dromen van een stad waarin niemand wordt vergeten of alleen gelaten.
Zij verzorgen de School van Vrede, een gratis school op woensdag of zaterdag waarin zij kinderen helpen om te studeren en samen te spelen.
Ze worden vrienden van de ouderen in de verzorgingshuizen om de eenzaamheid te bestrijden door een beetje van hun tijd te geven voor een bezoek of een feest. Hierdoor ontstaat een band tussen de jongeren en de ouderen, die al kan beginnen vanaf de tienerleeftijd. 
Ze zoeken de mensen op die op straat leven, om hen eerste levensbehoeften te brengen en om hen te beschermen: iemand die hun naam kent en die luistert als een vriend, kan het leven van een dakloze redden.

De cultuur van vrede: een muzikaal concours en een blog
De Jongeren voor Vrede willen een cultuur bevorderen die verandert van «dit interesseert mij niet»  in «dat leeft in mijn hart». Het zijn jongeren van de middelbare school tot hogeschool en universiteit, die zich niet zo klein of onbetekenend voelen dat ze geen verandering zouden kunnen brengen in de wereld. Ze herkennen elkaar in de taal van de muziek bij het concours 'Play Music Stop Violence'. Ze zoeken informatie over de wereld, denken erover na en spreken er met elkaar over, ook via Internet. Het Italiaanse blog van Giovani per la Pace is een plaats geworden waar thema's aandacht krijgen en soms bediscussieerd worden, die allemaal bepalend zijn voor onze toekomst: armoede, oorlog, en de bijzondere mogelijkheid die ieder heeft om anderen te helpen.

Een voorstel voor de scholen
De Jongeren voor Vrede betrekken scholen van alle soorten en niveaus bij hun voorstel voor actieve solidariteit. Op diverse middelbare scholen zijn modules beschikbaar waarbij school en werk gecombineerd worden. Vrijwilligers stellen zich beschikbaar om te vertellen over hun ervaringen, de leerlingen uit te nodigen om deel te nemen aan activiteiten en om thema's te bespreken, met behulp van getuigenissen en boeken. Ze organiseren bijeenkomsten over verschillende onderwerpen zoals vrijwilligerswerk met kinderen, ouderen en daklozen; de afschaffing van de doodstraf; voedingsprogramma's en bestrijding van AIDS in Afrika; de vrede in Mozambique; de herdenking van de Holocaust; de ontvangst van vluchtelingen via de humanitaire corridors.
Door de jaren heen zijn deze ontmoetingen ook verwelkomd in diverse universiteiten, bibliotheken, aula's en openbare ruimtes. Op deze ontmoetingen volgen vaak initiatieven waarmee studenten de boodschap van inclusiviteit doorgeven, zoals inzamelingen voor eerste levensbehoeften voor de armen, speelgoed voor kinderen in Afrika, feesten in de periferieën, ontmoetingen, concerten en tentoonstellingen.

VUL ONDERSTAAND FORMULIER IN OM CONTACT OP TE NEMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS #Youth for Peace