news

Een Italië dat niet bang is, maar verwelkomt en integreert wie gevlucht voor de oorlog en aankomt met de #humanitairecorridors

29 Mei 2018 - ROME, ITALIË

humanitarian corridor

Deel Op

"Dit is niet het Italië van de angst, maar een Italië dat juist wil beschermen. Dat niet bezig is met zichzelf, maar met de anderen. Bij ons zijn er problemen, maar wie vanuit de oorlog komt heeft veel grotere problemen dan de onze". Zo sprak de voorzitter van de Gemeenschap van Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, die 66 Syrische vluchtelingen verwelkomde die kwamen met de Humanitaire Corridors, op vliegveld Fiumicino. Daarnaast spraken onderminister van Buitenlandse Zaken Mario Giro, Paolo Naso als vertegenwoordiger van de Federatie van Evangelische Kerken en van de Methodisten en Waldenzen, en Donatella Candurra van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
"De oorlog in Syrië is niet voorbij - zo vervolgde Impagliazzo - het drama van de vluchtelingen in Libanon is aanwezig. Er zijn er duizenden die wachten op een vluchtelingenstatus. Voor de meest kwetsbaren, zoals vrouwen met kinderen, ouderen, zieken, was een antwoord nodig. Dat was het antwoord van de Humanitaire Corridors, die humanitaire bescherming bieden in ons land. De corridors laten zien dat Italië veel energie heeft voor het goede en voor de vrede, in haar burgers, organisaties, parochies en katholieke en protestantse instellingen. Dat alles zorgt niet alleen voor een welkom, maar ook voor integratie. Dat is het werkelijke antwoord: hen die vluchten voor de oorlog integreren".
"Er zijn vele families in alle Italiaanse regio's die bereid zijn mensen te verwelkomen – zo eindigde Impagliazzo – en dat is heel mooi. Er is een groot verlangen om een menselijk antwoord te kunnen geven, dat zich kan vermenigvuldigen, op een dramatische crisis die niet eindigt. De tam tam van de eerdere verwelkoming van vluchtelingen was zo positief, dat anderen vrijwillig besloten om hetzelfde te doen". "Wij mogen de oorlog in jullie land niet vergeten – zo sprak Mario Giro op zijn beurt, zich richtend tot de vluchtelingen – en we voelen ons als Italianen, Europeanen, Westerlingen, verantwoordelijk, omdat deze verschrikkelijke oorlog, die 7 jaar duurt, nog niet is beëindigd. De Humanitaire Corridors zijn een licht van hoop. Met jullie glimlach en hoop van vandaag, zijn jullie voor ons elke dag een herinnering aan jullie land".
Blijdschap en lachende gezichten van vele kinderen met balonnen in de hand die "Leve Italië !" roepen. Er zijn 21 kinderen onder 14 jaar, gevlucht voor de oorlog en het lijden, afkomstig uit plaatsen als Homs, Aleppo, Idlib, Damascus. Dit is de twaalfde keer dat vluchtelingen aankomen, met in totaal 22 vluchten, sinds het begin (4 februari 2016) van het project van de Humanitaire Corridors, georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio, Federatie van Evangelische Kerken in Italië en de Waldenser Tafel, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken.
Na maanden en vaak jaren te hebben doorgebracht in vluchtelingenkampen in extreem precaire omstandigheden en zonder dat de kinderen naar school konden gaan, worden de vluchtelingen vandaag ontvangen in nos land, dankzij de "generositeit van vele Italianen" die hun huis aanbieden, en van verenigingen, parochies, diaconale organisaties. Degenen die nu zijn aangekomen worden verdeeld tussen Lazio, Campania, Sicilië en Lombardije. Ze worden opgenomen in integratietrajecten, te beginnen met het leren van de taal en het zoeken van werk. Het project wordt helmaal gefinancierd door de organisaties die de corridors hebben opgezet..
"Ik wil de aankomst van vandaag opdragen aan twee kinderen: aan Miracle, die de afgelopen dagen in internationale wateren werd geboren en met haar moeder werd gered door een schip van de italiaanse marine, zo werd ontrukt aan de dood en aan boord werd gebracht van de Acquarius – zo sprak Paolo Naso van de Federatie van Evangelische Kerken, Methodisten en Waldenzen bij de verwelkoming - en aan de kleine Judd, 5 maanden oud, die hier vandaag is aangekomen dankzij de moed van zijn vader, die er in slaagde aan de oorlog te ontsnappen. Judd is op een veilige manier aangekomen, in tegenstelling tot Miracle. Hij heeft zijn leven niet hoeven riskeren. En dat is wat we willen bereiken dankzij de Humanitaire Corridors: een goede praktijk die zich verspreidt over Europa en de komende maanden en jaren wordt voortgezet".

Dona onlineEen Italië dat niet bang is, maar verwelkomt en integreert wie gevlucht voor de oorlog en aankomt met de #humanitairecorridors
Een Italië dat niet bang is, maar verwelkomt en integreert wie gevlucht voor de oorlog en aankomt met de #humanitairecorridors
Een Italië dat niet bang is, maar verwelkomt en integreert wie gevlucht voor de oorlog en aankomt met de #humanitairecorridors
Een Italië dat niet bang is, maar verwelkomt en integreert wie gevlucht voor de oorlog en aankomt met de #humanitairecorridors
Een Italië dat niet bang is, maar verwelkomt en integreert wie gevlucht voor de oorlog en aankomt met de #humanitairecorridors
Een Italië dat niet bang is, maar verwelkomt en integreert wie gevlucht voor de oorlog en aankomt met de #humanitairecorridors
Een Italië dat niet bang is, maar verwelkomt en integreert wie gevlucht voor de oorlog en aankomt met de #humanitairecorridors